03.08.2017

Salokangas Raimo, professori / professor emeritus

Salokangas Raimo, professori / professor emeritus
Oppiaine:
journalistiikka / journalism

Julkaisut

I Kirjat ja laajat kirjan osat

1. Sanomalehdistön kaksi vuosisataa kuvina. Sanomalehtien Liitto 1976, 102 s.

2. Köyliön historia II 1850-1975. Köyliön kunta 1981, 379 s.

3. Puolueen aseet. Maalaisliiton sanomalehdistön synty ja sen asema puolueessa ja sanomalehtimarkkinoilla 1906-1916. Suomen Historiallinen Seura 1982, 296 s.

4.Eteläpohjalaiset ja politiikka. Teoksessa Etelä-Pohjanmaan historia VI. Etelä-Pohjanmaan maakuntaliitto 1987, s.741-940.

5. Itsenäinen tasavalta. Teoksessa Suomen historian pikkujättiläinen. WSOY 1987, s.603-703. Uudistettu laitos WSOY 2003, s.594-689.

6. Puoluepolitiikka ja uutisjournalismi muuttuvilla lehtimarkkinoilla. Teoksessa Suomen lehdistön historia 2. Sanomalehdistö suurlakosta talvisotaan. Kustannuskiila 1987, s.167-433.

7. Julistajasta keskustelijaksi. Turun Päivälehti ja sen edeltäjät 1898-1988. Turun Päivälehti Oy 1988, 100 s.

8. Aikansa oloinen. Yleisradion historia 1949-1996. Yleisradio Oy 1996, 473 s.

9. The Finnish Broadcasting Company and the Changing Finnish Society, 1949-1996. Teoksessa Yleisradio 1926-1996. A History of Broadcasting in Finland. Finnish Historical Society 1996, s.107-228.

10. Finlands Rundradio i ett föränderligt samhälle, 1949-1996. Teoksessa Rundradion 1926-1996. Rundradions historia i Finland. Rundradion Ab 1997, s.107-234.

11. Päiviö Tommila & Raimo Salokangas: Sanomia kaikille. Suomen lehdistön historia. Edita 1998, 326 s. (RS sivut 101-320)

12. Päiviö Tommila & Raimo Salokangas: Tidningar för alla. Den finländska pressens historia. Nordicom 2000, 283 s. (RS sivut 88-277)

13. "Ankarat käskyt kohtalon". Vaasa Oy, Vaasa-lehti ja Pohjalainen kohtaavat lehtimarkkinoiden muutoksen. Vaasa Oy 2003, 444 s.

14. Raimo Salokangas & Ulla Ekman-Salokangas: Ylistarolaisten historia. Ylistaro: Ylistaron kunta 2005, 970 s.

15. Ohto Manninen & Raimo Salokangas: Eljas Erkko – vaikenematon valtiomahti. Helsinki: WSOY 2009. 749 s.

II Toimitetut kirjat

1. Sanomalehti ja maakunta. Tutkimuksia Turun sanomalehdistöstä ja Varsinais-Suomesta. Oy Turun Sanomat 1979, 463 s.

2. Joukkoviestintä Pohjoismaissa 1985. Sanomalehtien Liitto 1985, 153 s.

3. Joukkoviestintä Pohjoismaissa 1986. Sanomalehtien Liitto 1986, 167 s.

4. Joukkoviestintä Pohjoismaissa 1987. Sanomalehtien Liitto 1987, 178 s.

5. Ulla Ekman-Salokangas, Eeva-Liisa Aalto & Raimo Salokangas (toim.), Suomen lehdistön historia 5. Hakuteos Aamulehti - Kotka Nyheter. Sanoma- ja paikallislehdistö 1771-1985. Kustannuskiila 1988, 372 s.

6. Ulla Ekman-Salokangas, Eeva-Liisa Aalto & Raimo Salokangas (toim.), Suomen lehdistön historia 6. Hakuteos Kotokulma - Savon Lehti. Sanoma- ja paikallislehdistö 1771-1985. Kustannuskiila 1988, 367 s.

7. Ulla Ekman-Salokangas, Eeva-Liisa Aalto & Raimo Salokangas (toim.), Suomen lehdistön historia 7. Hakuteos Savonlinna - Övermarks Tidning. Sanoma- ja paikallislehdistö 1771-1985. Kustannuskiila 1988, 372 s.

8. Raimo Salokangas, James Schwoch & Kalle Virtapohja (eds.), Writing Media Histories. Nordic Views. University of Jyväskylä, Department of Communication 1997. 181 s.

9. Touko Perko & Raimo Salokangas (toim.), Kymmenen kysymystä journalismista. Atena Kustannus Oy 1998. 250 s.

10. Touko Perko, Raimo Salokangas & Heikki Luostarinen (toim.), Median varjossa. Mediainstituutti 2002, 215 s.

11. Johanna Sumiala-Seppänen, Knut Lundby & Raimo Salokangas (eds.): Implications of the Sacred in (Post)Modern Media. Göteborg: Nordicom 2006, 274 p.

12. Etelä-Pohjanmaan historia VII 1910-luvulta 1960-luvulle. Seinäjoki: Etelä-Pohjanmaan liitto 2006, 834 s.

III Artikkelit ja pienjulkaisut

1. Toisen maailmansodan vaikutus luovutetun Karjalan lehdistöön. Teoksessa Päiviö Tommila & Kaija Keränen (toim.), Lehtihistoria ja sen tutkimus. Turku 1974, s.170-173.

2. Maalaisliiton kannatuksen leviäminen Vaasan läänissä 1906-1917. Teoksessa Turun Historiallinen Arkisto 30. Vammala 1975, s.110-191.

3. Tilattoman väestön alakomitean tutkimukset. Teoksessa Päiviö Tommila & Juhani Roiha (toim.), Sosiaalihistoria ja sen tutkimus. Turku 1976, s.168-171.

4. Sanomalehtien määrä ja ilmestymistiheys. Turku 1976, 40 s.

5. Kielilehdistö, puoluelehdistö ja uutisvälittäjät. Suomen sanomalehdistön rakenne 1771-1975. Suomen Lehdistö 3/1976, s.4-6.

6. Tietoja lehtiarkistoista. Turku 1976, 19 s.

7. Eurajoen kunnalliselämä 1860-luvulta 1970-luvulle. Teoksessa Eurajoen pitäjäkirja. Rauma 1977, s.224-262.

8. Maalaisliiton lehdistö autonomian aikana. Suomen Lehdistö 11/1979, s.38-39.

9. Vanhasuomalaiset ja nuorsuomalaiset Varsinais-Suomessa. Teoksessa Sanomalehti ja maakunta. Tutkimuksia Turun sanomalehdistöstä ja Varsinais-Suomesta. Turku 1979, s.19-46.

10. Sanomalehdistön puoluesidonnaisuus autonomian ajan lopun Suomessa. Teoksessa Historiallinen Arkisto 77. Helsinki 1982, s.172-180.

11. Joukkotiedotus. Teoksessa Suomen kulttuurihistoria 3. Itsenäisyyden aika. Porvoo 1982, s.157-186.

12. Raimo Salokangas & Päiviö Tommila, Press History Studies in Finland: Past and Present. Scandinavian Journal of History 1/1982, p.49-73.

13. Tidningspressen i Finland - ett klassificeringsförsök i tidsperspektiv. Pressens Årbog 1982, s.44-59.

14. Lehdistörakenteen muuttumisen selityksiä keskeisessä pohjoismaisessa tutkimuksessa. Teoksessa Sanomalehtien taloudellinen tausta. Helsinki 1982, s.83-89.

15. Historiallisesta tiedotustutkimuksesta. Tiedotustutkimus 1/1984, s.52-54.

16. Uusi Suomi ja kokoomuspuolue 1930-luvulla. Historiallinen Aikakauskirja 1/1985, s.13- 22.

17. Maalaisliitto ja Maaseudun Tulevaisuus -lehden perustaminen. Teoksessa Historiallinen Arkisto 85. Helsinki 1985, s.141-164.

18. Politiikan ulottuvuudet Etelä-Pohjanmaalla autonomiakauden jälkipuoliskolla. Teoksessa Etelä-Pohjanmaan poliittis-historiallinen rakenne - Res Botnica 84. Seinäjoki 1985, s.34-42.

19. Skörd från de finländska pressprojekten. Pressens Årbog 1986, s.132-139.

20. Historiastako hyötyä? Ylistaron Joulu 1988, s.7-9.

21. Finlands press 1987 (och 1988). Pressens Årbog 1988, s.123-126.

22. Pressens Årbog 1987 tutkimusta ja keskustelua joukkoviestimistä. Suomen Lehdistö 2/1989, s.35-38.

23. Matti Sippola, Kalliokosken isäntä ja Jumala. Teoksessa Turun Historiallinen Arkisto 44. Turku 1989, s.282-296.

24. Finlands press 1988/89. Pressens Årbog 1989, s.43-46.

25. Uppslagsverket Finlands tidningspress - Finlands presshistoria 5-7. Pressens Årbog 1989, s.137-141.

26. Päiviö Tommila - tutkija, opettaja ja organisaattori. Teoksessa Suomalainen. Päiviö Tommila 60 vuotta. Keuruu 1991, s.13-31.

27. Informationsforskningen i Finland på 1980-talet. Teori, historia samt några ord om journalistikens villkor. Teoksessa Brages Årsskrift 1990. Press i klipp, fil och forsk. Ekenäs 1991, s.10-19.

28. Tutkijat, journalistit ja hutkijat. Historiallinen Aikakauskirja 4/1991, s.351-352.

29. Miten "Ylistaron solki" päätyi Tukholmaan 1880-luvulla. Ylistaron Joulu 1992, s.19-20.

30. Totinen lakimies totisessa politiikassa. Teoksessa Suomen presidentit 1919-1931. Weilin + Göös 1992, s.47.

31. Kuka helvetin Helanteri? Teoksessa Suomen presidentit 1919-1931. Weilin + Göös 1992, s.172.

32. Lehdistön, radion ja television rakennemuutos. Teoksessa Suomen historia 9. Koiviston aika. Weilin + Göös 1992, s.34-35.

33. Svinhufvud - julkisuuspoliitikko. Teoksessa Suomen presidentit 1931-1940. Weilin + Göös 1993, s.

34. Poliitikko ja puoluelehdistö. Teoksessa Suomen presidentit 1931-1940. Weilin + Göös 1993, s.

35. Noituus ja taikuus - tirkistysaukko kahden kulttuurin kohtaamiseen. Ylistaron Joulu 1993, s.18-20.

36. Suomen yleisradiotoiminnan historia. Teoksessa Joukkoviestintä Suomessa. Weilin + Göös 1994, s.93-100.

37. Hyvämäki, Lauri. Teoksessa Eteläpohjalaisia elämäkertoja III. Etelä-Pohjanmaan maakuntaliitto ym. 1994, s.136.

38. The People, Its Will and Its Best. The Music Policy of the Finnish Broadcasting Company in the 1950s. Teoksessa Nordicom Review, Special Issue 1/1996, p.121-127.

39. Väärin sammutettu. Tiedotustutkimus 4/1996, s.96-99.

40. Julkisen palvelun yleisradiotoiminta ja keskiluokkaisuuden ihanne. Teoksessa Kalle Virtapohja (toim.), Puheenvuoroja identiteetistä. Johdatusta yhteisöllisyyden ymmärtämiseen. Atena 1997, s.113-126.

41. The Context Comes First - Or Does It? Teoksessa Raimo Salokangas, James Schwoch & Kalle Virtapohja (eds.), Writing Media Histories. Nordic Views. University of Jyväskylä, Department of Communication 1997, p.33-55.

42. Radio News, the Finnish News Agency and the Finnish Broadcasting Company. Teoksessa Ulla Carlsson (ed.), Radio Research in Denmark, Finland, Norway and Sweden. Nordicom Review, Special Issue 1/1997, p.123-131.

43. Epätyypillistä liiketoimintaa? Raha, aate ja palvelutehtävä sanomalehdistön historiassa. Teoksessa Touko Perko & Raimo Salokangas, Kymmenen kysymystä journalismista. Atena Kustannus Oy 1998, s.39-57.

44. Sattumaa ja askelten sopimista. Teoksessa Päiviö Tommila (toim.), Miten meistä tuli historian tohtoreita. Suomen Historiallinen Seura 1998, s.355-359.

45. Kansanvalistuksesta soittolistoihin. Yleisradion populaarimusiikkipolitiikan historia. Teoksessa Yrjö Heinonen, Elina Niemelä & Pauliina Savolainen (toim.), Tangosta Dingoon. 80 vuotta suomalaista populaarimusiikkia. Jyväskylän yliopisto, Musiikkitieteen laitos 1999, s.44-52.

46. From Political to National, Regional and Local. The Newspaper Structure in Finland. Nordicom Review, Special Issue 1/1999, p.77-105.

47. Sanomalehdet. Teoksessa Kristiina Andreasson & Vesa Helin (toim.), Suomen vuosisata. Tilastokeskus 1999, 314-315

48. Vom politischen Werkzeug zum Teil von Medienkonzernen: Die finnische Tagepresse im 20. Jahrhundert. Aikakauskirjassa norrøna 27. Humboldt Universität zu Berlin 1999, 31-39.

49. Die beiden deutschen Staaten als aussenpolitisches Problem für den
Finnischen Rundfunk von den 50er bis in die 70er Jahre. Teoksessa Zur
Neuorientierung der finnisch-deutschen Kulturbeziehungen nach
1945. AUE-Stiftung & Alfred Toepfer Stiftung 2000, s.199-204.

50. Radio ja televisio. Teoksessa Kristina Andreasson & Vesa Helin
(toim.): Suomen vuosisata (2. painos). Tilastokeskus 2000, s.322-327.

51. Ajatteleva pää. Teoksessa Kai Ekholm (toim.), Elämäsi 20 seuraavaa vuotta tietoyhteiskunnassa. BTJ Kirjastopalvelu 2001, s.87-88.

52. Media History Becomes Communication History – Or Cultural History? Nordicom-Information 2-3/2002 & Nordicom Review 1-2/2002, p.101-105.

53. "Lakeuden lehtisota" – viimeinen oikea sanomalehtikilpa. Teoksessa Seppo Keränen (toim.), Omalla pohjalla Euroopassa. Etelä-Pohjanmaan lehtiseura ry 2002, s.111-120.

54. Rahvaanfennomania – mitä se oli ja minne se meni. Teoksessa Terhi Kivistö (toim.), Arki ja läheisyys. Turun Historiallinen Yhdistys 2002, s.1-16.

55. Finland: The Road to Consensus in Journalism Education. In Romy Fröhlich & Christina Holtz-Bacha (eds.), Journalism Education in Europe and North America: An International Comparison. Hampton Press Inc 2003, p.3-20.

56. The Egg and the Hen: Broadcasting and the Possibility of a Common National Culture. In Päivi Hovi Wasastjerna (ed.), Media Culture Research Programme. University of Art and Design 2003, p.65-81.

57. Miksi rikoskirjallisuutta luetaan ja kirjoitetaan. Teoksessa Inkeri Salonharju (toim.), Kirja tietoverkkojen maailmassa. www.viamedia.fi/sna/kansalliskirjasto/ebook/salokangas1.html

58. Kiuru, Sakari. Teoksessa Suomen kansallisbiografia 7. Helsinki: SKS 2005, s. 189-191.

59. Mediahistorian tutkimuskohdetta etsimässä. Aatehistorian materiaalista kohti viestintähistoriaa. Historiallinen Aikakauskirja 4/2005, s. 483-492.

60. Raimo Salokangas & Johanna Sumiala-Seppänen: God, Crown and Mammon. The Public Sphere and Transforming Alliances and balances of Power. Teoksessa JSS, Knut Lundby & RS (eds.), Implications of the Sacred in (Post)Modern Media. Göteborg: Nordicom 2006, p. 105-118.

61. Noponen, Paavo. Teoksessa Suomen kansallisbiografia 7. Helsinki: SKS 2006, s. 119-120.

62. Paasilinna, Reino. Teoksessa Suomen kansallisbiografia 7. Helsinki: SKS 2006, s.421-422.

63. Raatikainen, Erkki. Teoksessa Suomen kansallisbiografia 8. Helsinki: SKS 2006, s. 21-22.

64. Repo, Eino Sakari. Teoksessa Suomen kansallisbiografia 8. Helsinki: SKS 2006, s. 242-244.

65. Mikä ”Etelä-Pohjanmaa”, mikä ”historia”? Teoksessa Raimo Salokangas (toim.), Etelä-Pohjanmaan historia VII 1910-luvulta 1960-luvulle. Seinäjoki: Etelä-Pohjanmaan liitto 2006, s. 18-24.

66. Sanomalehdistö puolueiden ja maakunnan asialla. Teoksessa Raimo Salokangas (toim.), Etelä-Pohjanmaan historia VII 1910-luvulta 1960-luvulle. Seinäjoki: Etelä-Pohjanmaan liitto 2006, s. 671-698.

67. Raimo Salokangas & Toivo Nygård; Etelä-Pohjanmaa ja eteläpohjalaiset todellisuuksina ja mielikuvina. Teoksessa Raimo Salokangas (toim.), Etelä-Pohjanmaan historia VII 1910-luvulta 1960-luvulle. Seinäjoki: Etelä-Pohjanmaan liitto 2006, s. 813-834.

68. Silvola, Pekka. Teoksessa Suomen kansallisbiografia 9. Helsinki: SKS 2007, s. 9-10.

69. Sundström, Einar. Teoksessa Suomen kansallisbiografia 9. Helsinki: SKS 2007, s. 430.

70. Tarvajärvi, Niilo. Teoksessa Suomen kansallisbiografia 9. Helsinki: SKS 2007, s. 663-664.

71. Tiilikainen, Pekka. Teoksessa Suomen kansallisbiografia 9. Helsinki: SKS 2007, s. 796-799.

72. Suomalainen televisiojärjestelmä. Julkisen palvelun ja kaupallisen television liitto. Teoksessa Juhani Wiio (toim.), Television viisi vuosikymmentä. Suomalainen televisio ja sen ohjelmat 1950-luvulta digiaikaan. Helsinki: SKS 2007, s. 33-57.

73. Lähdekritiikkiä, kiitos! Journalistit ja historiantutkijat yhteistä menneisyyttä hallitsemassa. Journalismikritiikin vuosikirja 2008, s. 103-113.

74. The Finnish Journalism Education Landscape. Teoksessa Georgios Terzis (ed.), European Journalism Education. Bristol & Chicago: Intellect 2009, p. 119-129.

IV Muuta

Runsaat 50 kirja-arvostelua eri aikakausjulkaisuissa sekä 30-40 sanomalehtiartikkelia.

Publications in English

Raimo Salokangas & Johanna Sumiala-Seppänen: God, Crown and Mammon. The Public Sphere and Transforming Alliances and balances of Power. In JSS, Knut Lundby & RS (eds.), Implications of the Sacred in (Post)Modern Media. Göteborg: Nordicom 2006, p. 105-118.

The Egg and the Hen: Broadcasting and the Possibility of a Common National Culture. In Päivi Hovi-Wasastjerna (ed.), Media Culture Research Programme. University of Art and Design 2002, p.65-81.

Finland: The Road to Consensus in Journalism Education. In Romy Fröhlich & Christina Holtz-Bacha (eds.), Journalism Education in Europe and North America: An International Comparison. Hampton Press Inc 2003, p.3-20.

Media History Becomes Communication History – Or Cultural History? Nordicom-Information 2-3/2002 and Nordcom Review 1-2/2002, p.101-105.

From Political to National, Regional and Local. The Newspaper Structure in Finland. In Nordicom Review, Special issue 1/1999, p.77-105.

Radio News, the Finnish News Agency and the Finnish Broadcasting Company. In Ulla Carlsson (ed.), Radio Research in Denmark, Finland, Norway and Sweden. Nordicom Review, Special issue 1/1997, p.123-131.

The Context Comes First - Or Does It? In Raimo Salokangas, James Schwoch & Kalle Virtapohja (eds.), Writing Media Histories. Nordic Views. University of Jyväskylä, Department of Communication 1997, p.33-55.

The People, Its Will and Its Best. The Music Policy of the Finnish Broadcasting Company in the 1950s. In Nordicom Review, Special Issue 1/1996, p.121-127.

The Finnish Broadcasting Company and the Changing Finnish Society, 1949-1996. InYleisradio 1926-1996. A History of Broadcasting in Finland. Finnish Historical Society 1996, p.107-228.

& Päiviö Tommila: Press History Studies in Finland: Past and Present. In Scandinavian Journal of History 1/1982, p.49-73.

Publikationer på svenska

Finlands Rundradio i ett föränderligt samhälle, 1949-1996. I Rundradion 1926-1996. Rundradions historia i Finland. Rundradion Ab 1997, s.107-234.

Informationsforskningen i Finland på 1980-talet. Teori, historia samt några ord om journalistikens villkor. I Press, klipp, fil och forsk. Brages Årsskrift 1990, s.10-19.

Uppslagsverket Finlands tidningspress - Finlands presshistoria 5-7. I Pressens Årbog 1989, s.137-141.

Finlands press 1988/89. I Pressens Årbog 1989, s.43-46.

Finlands press 1987 (och 1988). I Pressens Årbog 1988, s.123-126.

Skörd från de finländska pressprojekten. I Pressens Årbog 1986, s.132-139.

Tidningspressen i Finland - ett klassificeringsförsök i tidsperspektiv. I Pressens Årbog 1982, s.44-59.

Päiviö Tommila & Raimo Salokangas: Tidningar för alla. Den finländska
pressens historia. Nordicom 2000, 283 s. (RS sidorna 88-277).