13.11.2017

Salonen Juhana, projektitutkija / project researcher

Salonen Juhana, projektitutkija / project researcher
Puhelinnumero:
+358408054795
Oppiaine:
suomalainen viittomakieli / Finnish Sign Language
Lyhytnumero:
4795
Huone:
F 202

TYÖTEHTÄVÄT:

 • Suomen viittomakielten korpusprojekti (2014-2018)
 • Signbank-leksikkotietokanta
 • Viittomakielen keskuksen tiedotus 
 • Viittomakielten lautakunnan jäsen, Kotimaisten kielten keskus (2012-2018)

 

JULKAISUT:

 • Salonen, J. 2017. Viiton – olen olemassa. BoD – Books on Demand, Helsinki, Suomi 2017.
 • Salonen, J. 2017. Kuulumisia korpusprojektista. Teoksessa Viito! 10. toimintavuoden juhlalehti: s. 20-30. Toim. Green, O. & Nevalainen, K. Jyväskylän yliopisto, opiskelijajärjestö Viito! ry, Jyväskylä 2017. https://viito.files.wordpress.com/2017/10/viito_kirja_versio16.pdf
 • Salonen, J. 2017. Kuinka suomalaisessa viittomakielessä ilmaistaan päättynyt tai loppuun suoritettu toiminta? Teoksessa Maisteriksi viittomakielessä: 11 sukellusta suomalaiseen viittomakieleen: s. 12-26. Toim. Takkinen, R. & Puupponen, A. 2017. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä 2017.
  http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7189-2

 

 

 • Kotimaisten kielten keskuksen viittomakielten lautakunta (Haapanen, U-M., K. Hoyer, J. Kankkonen, O. Lönnholm, P. Mäntylä, T. Petäjäinen, J. Salonen, L. Savolainen, M. Tillander, T. Uusimäki) 2015. Laatua viittomakielelle kääntämiseen / Hur ser en bra teckenspråkig översättning ut? Kukin luku sisältää suomalaisella ja suomenruotsalaisella viittomakielellä viitotun koosteen. Kuurojen Liitto ry, Helsinki 2015. http://www.kuurojenliitto.fi/fi/viittomakielet-ja-viittomakieliset/tutkimus-ja-sanakirjatyo#.Vc2zJyztlBc -> Laatua viittomakielelle kääntämiseen.
 • Salonen, J. & Syväoja, S-M. 2015. Finding an identity and social-emotional skills. Proceedings of ICED 2015: 22nd International Congress on the Education of the Deaf. Deaf Studies Unit; University of Patras.