28.12.2018

Salonen Juhana, projektitutkija / project researcher

Salonen Juhana, projektitutkija / project researcher
Puhelinnumero:
+358408054795
Oppiaine:
suomalainen viittomakieli / Finnish Sign Language
Huone:
A 317.9

TYÖTEHTÄVÄT:

 • Suomen viittomakielten korpusprojekti (2014-2018)
 • Signbank-leksikkotietokanta
 • Viittomakielen keskuksen tiedotus 
 • Viittomakielten lautakunnan jäsen, Kotimaisten kielten keskus (2012-2018)

 

JULKAISUT:

 • Salonen, J. (2018). Kokemuksia viittomakielen merkityksestä identiteetin rakentamisessa. Seminaarijulkaisu, Satakieliseminaari 2018. http://www.satakieliohjelma.fi/wp-content/uploads/2018/11/JULKAISU-Salonen-2018.pdf
 • Salonen, J. & Syväoja, S.-M. (2018). Viittomakielen merkitys eheän identiteetin rakentamisessa. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 9(2). Saatavilla: https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-huhtikuu-2018/viittomakielen-merkitys-ehean-identiteetin-rakentamisessa
 • Takkinen, R., Keränen, J. & Salonen, J. (2018). Depicting Signs and Different Text Genres: Prelimary Observations in the Corpus of Finnish Sign Language. In M. Bono, E. Efthimiou, F. Stavroula-Evita, T. Hanke, J. Hochgesang, J. Kristoffersen, J. Mesch & Y. Osugi (Eds.), Proceedings of the 8th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Involving the Language Community [organized as a part of LREC'18 at Miyazaki, Japan, May 12, 2018]. Paris: European Language Resources Association (ELRA), pp. 189-194. http://lrec-conf.org/workshops/lrec2018/W1/pdf/18038_W1.pdf
 • Salonen, J. 2017. Viiton – olen olemassa. BoD – Books on Demand, Helsinki, Suomi 2017.
 • Salonen, J. 2017. Kuulumisia korpusprojektista. Teoksessa Viito! 10. toimintavuoden juhlalehti: s. 20-30. Toim. Green, O. & Nevalainen, K. Jyväskylän yliopisto, opiskelijajärjestö Viito! ry, Jyväskylä 2017. https://viito.files.wordpress.com/2017/10/viito_kirja_versio16.pdf
 • Salonen, J. 2017. Kuinka suomalaisessa viittomakielessä ilmaistaan päättynyt tai loppuun suoritettu toiminta? Teoksessa Maisteriksi viittomakielessä: 11 sukellusta suomalaiseen viittomakieleen: s. 12-26. Toim. Takkinen, R. & Puupponen, A. 2017. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä 2017.
  http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7189-2
 • De Weerdt, D., Salonen, J. & Liikamaa, A. 2016. Raising the Profile of Sign Language Teachers in Finland. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 15.4.2016. (Huhtikuu). http://www.kieliverkosto.fi/article/raising-the-profile-of-sign-language-teachers-in-finland/
 • Keränen, J., Syrjälä, H., Salonen, J. & Takkinen, R. (2016). The Usability of the Annotation. In E. Efthimiou, F. Stavroula-Evita, T. Hanke, J. Hochgesang, J. Kristoffersen & J. Mesch (Eds.), Proceedings of the 7th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Corpus Mining [organized as a part of LREC'16 at Portoroz, Slovenia, May 28, 2016]. Paris: European Language Resources Association (ELRA), pp. 111-116. http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2016/workshops/LREC2016Workshop-SignLanguage_Proceedings.pdf
 • Salonen, J., Takkinen, R., Puupponen, A., Nieminen, H. & Pippuri, O. (2016). Creating Corpora of Finland ́s Sign Languages. In E. Efthimiou, F. Stavroula-Evita, T. Hanke, J. Hochgesang, J. Kristoffersen & J. Mesch (Eds.), Proceedings of the 7th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Corpus Mining [organized as a part of LREC'16 at Portoroz, Slovenia, May 28, 2016]. Paris: European Language Resources Association (ELRA), pp. 179-184. http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2016/workshops/LREC2016Workshop-SignLanguage_Proceedings.pdf
 • Kotimaisten kielten keskuksen viittomakielten lautakunta (Haapanen, U-M., K. Hoyer, J. Kankkonen, O. Lönnholm, P. Mäntylä, T. Petäjäinen, J. Salonen, L. Savolainen, M. Tillander, T. Uusimäki) 2015. Laatua viittomakielelle kääntämiseen / Hur ser en bra teckenspråkig översättning ut? Kukin luku sisältää suomalaisella ja suomenruotsalaisella viittomakielellä viitotun koosteen. Kuurojen Liitto ry, Helsinki 2015. http://www.kuurojenliitto.fi/fi/viittomakielet-ja-viittomakieliset/tutkimus-ja-sanakirjatyo#.Vc2zJyztlBc -> Laatua viittomakielelle kääntämiseen.
 • Salonen, J. & Syväoja, S-M. 2015. Finding an identity and social-emotional skills. Proceedings of ICED 2015: 22nd International Congress on the Education of the Deaf. Deaf Studies Unit; University of Patras.