11.01.2018

Pakarinen Sanna, tohtorikoulutettava / doctoral student

Puhelinnumero:
+358408055098
Oppiaine:
soveltava kielitiede / applied linguistics
Huone:
Vaasa F258

Mitt avhandlingsarbete ingår i projektet Samverkan mellan språklig praxis, flerspråkig identitet och språkideologi (2016-2019) som finansieras av:

SLS-logo_main.jpg


Tutkimusaiheet / Forskningsintressen / Research interests

  • kielikylpyopetus, monikielisyys, kielimaisemat, vähemmistökielet, identiteetti
  • språkbadsundervisning, flerspråkighet, lingvistiska landskap, minoritetsspråk, identitet
  • language immersion education, multilingualism, linguistic landscapes, minority languages, identity

Muut kiinnostuksen aiheet / Övriga intressen / Other interests

  • käännöstiede, islannin kieli ja islantilainen kirjallisuus
  • översättningsvetenskap, isländska och isländsk litteratur
  • translation studies, Icelandic language and literature