Sharapan Maria, tohtorikoulutettava / doctoral student

Oppiaine:
kulttuurienvälinen viestintä / intercultural communication
Huone:
L178