14.09.2017

Siponkoski Nestori, yliopistonopettaja / university teacher

Siponkoski Nestori, yliopistonopettaja / university teacher
Puhelinnumero:
+358408055104
Oppiaine:
englanti / English
Huone:
Vaasa F243

My doctoral dissertation, completed in 2014 at the University of Vaasa and written under the auspices of the Finnish Doctoral Programme in Language Studies, Langnet, examined the textual interplay of translators and editors in contemporary Finnish Shakespeare translation. My current research interests mainly relate to the socio-culturally orientated study of production processes related to translated literature as well as to translation in the context of popular music.

Networks:

Select publications - books:

 • Aaltonen, Sirkku, Nestori Siponkoski & Kristiina Abdallah, eds. (2015). Käännetyt maailmat. Johdatus käännösviestintään. Helsinki: Gaudeamus.
 • Siponkoski, Nestori (2014). Translation under Negotiation. The Textual Interplay of Translators and Editors in Contemporary Finnish Shakespeare Translation. Dissertation. Acta Wasaensia 304. Vaasa: Vaasan yliopisto. Available at: http://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-546-6.pdf

Select publications - articles and book chapters:

 • Lönnroth, Harry & Nestori Siponkoski (2017). The Philology of Translation. In: Philology Matters! Essays on the Art of Reading Slowly. Ed. Harry Lönnroth. Leiden & Boston: Brill.
 • Lönnroth, Harry & Nestori Siponkoski (2016). Käänteiden kohtauspaikka. VAKKI-symposiumit kääntämisen ja tulkkauksen tutkijoiden yhteisönä 1981–2014. In: MikaEL - Electronic proceedings of the KäTu symposium on translation and interpreting studies, Vol. 9. 18–32. Ed. Ritva Hartama-Heinonen, Marja Kivilehto & Minna Ruokonen. Available at: http://www.sktl.fi/@Bin/948447/MikaEL9_Lönnroth_Siponkoski.pdf
 • Siponkoski, Nestori (2015). Translation under Negotiation. The Textual Interplay of Translators and Editors in Contemporary Finnish Shakespeare Translation. Lectio praecursoria.Neuphilologische Mitteilungen CXVI (1), 185–189.
 • Siponkoski, Nestori (2015). Tutkijan urapolulla ja sen risteyksissä. In: Käännetyt maailmat. Johdatus käännösviestintään, 309–326. Ed. Sirkku Aaltonen, Nestori Siponkoski & Kristiina Abdallah. Helsinki: Gaudeamus.
 • Siponkoski, Nestori (2013). Translators as Negotiators. A Case Study on the Editing Process Related to Contemporary Finnish Translation of Shakespeare. In: New Voices in Translation Studies, issue 9. 20–37. Ed. Geraldine Brodie, Elena Davitti & Sue-Ann Harding, Varvara Christie, Mara Götz, Elisabeth Möckli, Cristina Olivari and Elena Sanz Ortega. Available at: http://www.iatis.org/images/stories/publications/new-voices/Issue9-2013/articles/article-siponkoski-2013a.pdf
 • Siponkoski, Nestori (2012). The Ghost at the Banquet: Apparitions of Paavo Cajander and Yrjö Jylhä in the Editorial Work on Contemporary Finnish Shakespeare Translations. In: MikaEL – Electronic proceedings of the KäTu symposium on translation and interpreting studies. Vol. 6. Ed. Minna Ruokonen, Leena Salmi & Nestori Siponkoski. Available at: https://sktl-fi.directo.fi/@Bin/162707/Siponkoski_MikaEL2012.pdf
 • Siponkoski, Nestori (2011). ”O madness of discourse” – Contemporary Finnish Shakespeare Translation, Translator’s Autonomy, and Ethics. In: Käännösteoria, ammattikielet ja monikielisyys. VAKKI-symposiumi XXXI. Vaasa 11.–12.2.2011. N:o 38. 347–358. Ed. Niina Nissilä & Nestori Siponkoski. Vaasa: Vaasan yliopiston käännösteorian, ammattikielten ja monikielisyyden tutkijaryhmän julkaisut. Available at: http://www.vakki.net/publications/2011/VAKKI2011_Siponkoski.pdf
 • Siponkoski, Nestori & Paula Rossi (2010). Sydän, suru, kuu ja kyyneleet: suomalaisen käännösiskelmän kieltä etsimässä. In: Käännösteoria, ammattikielet ja monikielisyys. VAKKI-symposiumi XXX. Vaasa 12.–13.2.2010. N:o 37. 314–325. Ed. Niina Nissilä & Nestori Siponkoski. Vaasa: Vaasan yliopiston käännösteorian, ammattikielten ja monikielisyyden tutkijaryhmän julkaisut. Available at: http://www.vakki.net/publications/2010/VAKKI2010_Siponkoski&Rossi.pdf
 • Siponkoski, Nestori (2009). 145 Years of Finnish Shakespeare Retranslation: The Next Move. In: MikaEL – Electronic proceedings of the KäTu symposium on translation and interpreting studies. Vol. 3. Ed. Raila Hekkanen, Minna Kumpulainen & Svetlana Probirskaja. Available at: http://www.sktl.fi/@Bin/25656/Siponkoski2009.pdf