03.08.2018

Siponkoski Nestori, yliopistonlehtori / University Lecturer

Puhelinnumero:
+358408055104
Oppiaine:
englanti / English
Huone:
Vaasa F243

Networks:

Select publications - books:

 • Aaltonen, Sirkku, Nestori Siponkoski & Kristiina Abdallah, eds. (2015). Käännetyt maailmat. Johdatus käännösviestintään. Helsinki: Gaudeamus.
 • Siponkoski, Nestori (2014). Translation under Negotiation. The Textual Interplay of Translators and Editors in Contemporary Finnish Shakespeare Translation. Dissertation. Acta Wasaensia 304. Vaasa: Vaasan yliopisto. Available at: http://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-546-6.pdf

Select publications - articles and book chapters:

 • Lönnroth, Harry & Nestori Siponkoski (2017). The Philology of Translation. In: Philology Matters! Essays on the Art of Reading Slowly. Ed. Harry Lönnroth. Leiden & Boston: Brill.
 • Lönnroth, Harry & Nestori Siponkoski (2016). Käänteiden kohtauspaikka. VAKKI-symposiumit kääntämisen ja tulkkauksen tutkijoiden yhteisönä 1981–2014. In: MikaEL - Electronic proceedings of the KäTu symposium on translation and interpreting studies, Vol. 9. 18–32. Ed. Ritva Hartama-Heinonen, Marja Kivilehto & Minna Ruokonen. Available at: http://www.sktl.fi/@Bin/948447/MikaEL9_Lönnroth_Siponkoski.pdf
 • Siponkoski, Nestori (2015). Translation under Negotiation. The Textual Interplay of Translators and Editors in Contemporary Finnish Shakespeare Translation. Lectio praecursoria.Neuphilologische Mitteilungen CXVI (1), 185–189.
 • Siponkoski, Nestori (2015). Tutkijan urapolulla ja sen risteyksissä. In: Käännetyt maailmat. Johdatus käännösviestintään, 309–326. Ed. Sirkku Aaltonen, Nestori Siponkoski & Kristiina Abdallah. Helsinki: Gaudeamus.
 • Siponkoski, Nestori (2013). Translators as Negotiators. A Case Study on the Editing Process Related to Contemporary Finnish Translation of Shakespeare. In: New Voices in Translation Studies, issue 9. 20–37. Ed. Geraldine Brodie, Elena Davitti & Sue-Ann Harding, Varvara Christie, Mara Götz, Elisabeth Möckli, Cristina Olivari and Elena Sanz Ortega. Available at: http://www.iatis.org/images/stories/publications/new-voices/Issue9-2013/articles/article-siponkoski-2013a.pdf
 • Siponkoski, Nestori (2012). The Ghost at the Banquet: Apparitions of Paavo Cajander and Yrjö Jylhä in the Editorial Work on Contemporary Finnish Shakespeare Translations. In: MikaEL – Electronic proceedings of the KäTu symposium on translation and interpreting studies. Vol. 6. Ed. Minna Ruokonen, Leena Salmi & Nestori Siponkoski. Available at: https://sktl-fi.directo.fi/@Bin/162707/Siponkoski_MikaEL2012.pdf
 • Siponkoski, Nestori (2011). ”O madness of discourse” – Contemporary Finnish Shakespeare Translation, Translator’s Autonomy, and Ethics. In: Käännösteoria, ammattikielet ja monikielisyys. VAKKI-symposiumi XXXI. Vaasa 11.–12.2.2011. N:o 38. 347–358. Ed. Niina Nissilä & Nestori Siponkoski. Vaasa: Vaasan yliopiston käännösteorian, ammattikielten ja monikielisyyden tutkijaryhmän julkaisut. Available at: http://www.vakki.net/publications/2011/VAKKI2011_Siponkoski.pdf
 • Siponkoski, Nestori & Paula Rossi (2010). Sydän, suru, kuu ja kyyneleet: suomalaisen käännösiskelmän kieltä etsimässä. In: Käännösteoria, ammattikielet ja monikielisyys. VAKKI-symposiumi XXX. Vaasa 12.–13.2.2010. N:o 37. 314–325. Ed. Niina Nissilä & Nestori Siponkoski. Vaasa: Vaasan yliopiston käännösteorian, ammattikielten ja monikielisyyden tutkijaryhmän julkaisut. Available at: http://www.vakki.net/publications/2010/VAKKI2010_Siponkoski&Rossi.pdf
 • Siponkoski, Nestori (2009). 145 Years of Finnish Shakespeare Retranslation: The Next Move. In: MikaEL – Electronic proceedings of the KäTu symposium on translation and interpreting studies. Vol. 3. Ed. Raila Hekkanen, Minna Kumpulainen & Svetlana Probirskaja. Available at: http://www.sktl.fi/@Bin/25656/Siponkoski2009.pdf