06.08.2018

Skinnari Kristiina, yliopistonopettaja / senior lecturer

Skinnari Kristiina, yliopistonopettaja / senior lecturer
Puhelinnumero:
+358408053351
Oppiaine:
soveltava kielitiede / applied linguistics
Lyhytnumero:
3351
Huone:
Ag D322.3

Kielen opetus ja oppiminen, kielenoppijaidentiteetit, CLIL-opetus/ Language teaching and learning, Language learner identities, CLIL