25.08.2017

Sopanen Pauliina, tohtorikoulutettava / doctoral student

Oppiaine:
ruotsi / Swedish
Huone:
AgD322
Tutkimusintressit/Forskningsintressen/Research interests             
  • kielipolitiikka, kaksi- ja monikielisyys, aikainen kielenoppiminen, ruotsi, kielikäytänteet, yhteistyö, lingvistiset maisemat            
  • språkpolicy, två- och flerspråkighet, tidig språkinlärning, svenska, språkpraktiker, samarbete, lingvistiska landskaper             
  • language policy, bilingualism, multilingualism, early language learning, Swedish, language practices, linguistic landscapes  
Väitöstutkimus/Avhandlingsprojekt/PhD study  
        

Pedagogers språkpraktiker och samarbete i ett tvåspråkigt daghem i Finland

Syftet med mitt avhandlingsprojet är att undersöka språkpolitik i ett tvåspråkigt daghem. I avhandlingen undersöker jag hur svenska och finska används av pedagoger vid ett samlokaliserat, tvåspråkigt daghem och utreder hurdana språkstrategier de verksamma pedagogerna använder sig av samt hurdant samarbete det eventuellt finns mellan pedagoger från olika avdelningar. Med mitt avhandlingsprojekt vill jag öka kunskapen om verksamhet som man än så länge endast i begränsad omfattning har forskat om i Finland och internationellt.  Samtidigt kan jag bidra bl.a. till planering av framtida pedagogiska lösningar.