22.02.2018

Strengell Anna-Maria, koulutussuunnittelija / education coordinator (työstä vapaalla / on leave of absence)

Strengell Anna-Maria, koulutussuunnittelija / education coordinator (työstä vapaalla / on leave of absence)
Puhelinnumero:
+358408053241
Oppiaine:
englanti, soveltava kielitiede / English, Applied linguistics
Huone:
Ag D325.1

On study leave 21.2. - 31.12.2018. You may contact my substitute, Saara Vuolle, during this period.

 
I also have scheduled additional meeting times. You may book them via Korppi (Korppi shows automatically the current week; to look for other times, click  other week numbers on top of the calendar).

How to find my office:

My office is at the 3rd floor of the Agora building, D wing. Turn left from the Agora main entrance and walk until the end of the corridor.

Use the elevator or the stairs to reach the 3rd floor.

The doors to our premises are locked; give me a call when you are at the 3rd floor or ring my doorbell, located opposite of the elevator.

 

Työtehtävät / Responsibilities

Opinto-ohjaus ja neuvonta englannin opiskelijoille | General study guidance for English majors and minor students

Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen, englannin oppiaineen opiskelijat | Transferring credits of studies completed abroad or at other Finnish universities

Opetusohjelma ja opetusjärjestelyt, englannin kieli ja laitoksen kieliaineiden yhteiset kurssit | Course schedules, English section & joint courses of languages

Tenttiasiat, englannin kieli, soveltava kielitiede ja kieliaineiden yhteiset opinnot | Exams, English and Applied Linguistics

Tiedotus opiskelijoille ja henkilökunnalle | Informing students and staff

Verkkosivujen päivitys, opintoasiat | Updating webpages

Kieliaineiden alumnivastaava | Alumni coordinator of languages

Laitoksen rekrytointi- ja viestintätehtäviä | Departmental student recruitment and communication tasks

APPLANG-maisteriohjelman hallinnollisia tehtäviä | APPLANG MA programme, administrative tasks

Työryhmät / Working groups

laitoksen valintatoimikunta | admissions committee of the Dept

laitoksen opiskelijarekrytointityöryhmä | student rectruitment working group of the Dept