28.12.2018

Sulkunen Sari, yliopistonlehtori / senior lecturer

Sulkunen Sari, yliopistonlehtori / senior lecturer
Puhelinnumero:
+358408053246
Oppiaine:
suomi / Finnish
Huone:
A 311.3

Vastaanotto sopimuksen mukaan.

Tutkimushankkeet

Menneisyyden tulkintojen äärellä – tutkimus historian teksteistä ja tekstitaidoista.

Skill acquisition, skill loss, and age. A comparative study of Cognitive Foundation Skills (CFS) in Denmark, Finland, Norway, and Sweden.

ELINET - European Literacy Policy Network.

Tutkimusalat

Tutkin lasten, nuorten ja aikuisten lukutaitoa sekä lukutaitoon ja sen kehittymiseen liittyviä tekijöitä. Erityisesti kiinnostukseni kohdistuu taidoiltaan heikoimpien ryhmien osaamiseen, tekstitaitojen oppimiseen ja opettamiseen sekä lukuharrastukseen informaalin oppimisen viitekehyksessä. Tuorein tutkimusalueeni liittyy tiedonalakohtaisiin tekstitaitoihin.

Opetus

Opetan tekstintutkimukseen, tekstinhuoltoon ja tekstitaitoihin liittyviä kursseja suomen kielen opiskelijoille ja vastaan näihin teemoihin liittyvistä itsenäisesti suoritettavista opintojaksoista. Lisäksi koordinoin opettajaksi opiskeleville suunnattua kurssia äidinkielen opetuksesta ja vastaan kurssin lukutaidon opettamista koskevasta osuudesta. Pidän vuosittain kandidaatinseminaaria ja ohjaan kandidaatintutkielmia sekä muita tutkielmia tarpeen mukaan.