Suni Minna, professori / professor

Suni Minna, professori / professor
Sähköposti:
minna.suni@jyu.fi
Puhelinnumero:
+358408053226
Oppiaine:
suomi / Finnish
Lyhytnumero:
7437
Huone:
F 305

Työskentelen suomen kielen professorina, ja erikoisalani on suomi toisena ja vieraana kielenä. Vastaan Suomen kielen ja kulttuurin maisteriohjelmasta ja seuraavista suomen kielen syventävien opintojen opintojaksoista: SKIS112 Maisteriseminaari (ryhmä B),  SKIS408 Kieli työelämässä, SKIS602 Suomi toisena kielenä -tutkimusprojektikurssi ja SKIS111 Kielentutkimuksen suuntauksia (osin). Aineopintojen puolella opetan osia SKIA602 Suomi toisena kielenä -kurssista. Suomi toisena ja vieraana kielenä -alan tohtoriseminaari kokoontuu noin kerran kuussa perjantaisin. Olen ollut mukana myös Langnetin ohjaajapoolissa, ja minulla on dosentuuri Helsingin yliopistossa (suomen kieli, erityisesti suomi toisena kielenä)

Vastaanotto-/ohjausajat Korpissa (kalenteri > ohjaus > varaa ohjausaikoja)

Twitter: https://twitter.com/MinnaSuni

Julkaisuja / publications; ks. myös /see also http://jyu.academia.edu/MinnaSuni

Asiasanat: suomi toisena kielenä, soveltava kielitiede, kielenoppiminen, monikielisyys, kielitaito, ammatillinen kielitaito, kielikoulutus, kielipolitiikka, maahanmuutto, työelämä

Key words: Finnish language, second language, applied linguistics, language learning, multilingualism, language proficiency, LSP, language education, language policy, migration, working life

Tutkimushankkeet / Research projects

Kehittämis- ja koulutushankkeet / Development and education projects

Verkostot / Networks

Muut tehtävät / Other responsibilities

Tieteelliset järjestöt / Scientific societies