23.01.2019

Suni Minna, professori / professor

Suni Minna, professori / professor
Sähköposti:
minna.suni@jyu.fi
Puhelinnumero:
+358408053226
Oppiaine:
suomi / Finnish
Huone:
A 313.1

Työskentelen suomen kielen professorina, ja erikoisalani on suomi toisena ja vieraana kielenä. Vastaan Suomen kielen ja kulttuurin maisteriohjelmasta ja seuraavista syventävien opintojen opintojaksoista: SKIS112 Maisteriseminaari (ryhmä B), SKIS602 Suomi toisena kielenä -tutkimusprojektikurssi, SKIS111 Kielentutkimuksen suuntauksia (osin) ja ULKS450 Akateeminen kirjoittaminen (maisteriohjelman opiskelijoille). Aineopintojen puolella olen SKIA602 Suomi toisena kielenä -kurssin vastuuopettajana. Suomi toisena ja vieraana kielenä -alan tohtoriseminaari (KLSJ100) kokoontuu noin kerran kuussa perjantaisin. Minulla on dosentuuri Helsingin yliopistossa (suomen kieli, erityisesti suomi toisena kielenä)

I work as a professor of Finnish Language and my area of expertise includes Finnish as a second language and Finnish as a foreign language. I am responsible for the Master’s Degree Programme in Finnish Language and Culture and several advanced level courses as well. I am also a University of Helsinki Adjunct Professor / Reader (Finnish Language, particularly Finnish as a second language).

Vastaanotto-/ohjausajat Korpissa (kalenteri > ohjaus > varaa ohjausaikoja)

Twitter: https://twitter.com/MinnaSuni

TUTKA (julkaisut / publications)
ks. myös /see also http://jyu.academia.edu/MinnaSuni

Asiasanat: suomi toisena kielenä, soveltava kielitiede, kielenoppiminen, monikielisyys, kielitaito, ammatillinen kielitaito, kielikoulutus, kielipolitiikka, maahanmuutto, työelämä

Key words: Finnish language, second language, applied linguistics, language learning, multilingualism, language proficiency, LSP, language education, language policy, migration, working life

Tutkimushankkeet / Research projects

Kehittämis- ja koulutushankkeet / Development and education projects

Verkostot / Networks

Muut tehtävät / Other responsibilities