25.08.2017

Ullakonoja Riikka, tutkijatohtori / postdoctoral researcher

Ullakonoja Riikka, tutkijatohtori / postdoctoral researcher
Puhelinnumero:
+358408053019
Oppiaine:
soveltava kielitiede / applied linguistics
Lyhytnumero:
3545
Huone:
OPK 104

vastaanotto sopimuksesta (sovi aika s-postilla)

Keywords: phonetics, prosody, intonation, fluency, second language, foreign language, learning, Russian, Finnish, motivation, reading comprehension, writing, vocabulary, empirical studies, Praat, statistical methods

Olen tutkijatohtorina SLS:n rahoittamassa FOKUS-hankkeessa, joka käsittelee ääntämisen oppimista ja opettamista. Aiemmin olen työskennellyt venäjän ja suomen prosodiaa käsittelevissä projekteissa Finnish and Russian prosody and the effect on segments (2002-2005) ja Spontaneous speech of typologically unrelated languages: Russian, Finnish and Dutch (2001-2005). Vuosina 2010-2013 työskentelin vieraan ja toisen kielen luku- ja kirjoitustaidon diagnosointia käsitelleessä DIALUKI-projektissa, josta on hiljattain julkaistu kiinnostava kirja. Olen yksi AFinLA ry:n teemaverkoston Puhe ja puheentutkimus vetäjistä.

Väitöskirjani käsitteli suomalaisten opiskelijoiden venäjän prosodian oppimista. Olen ollut mukana Nordic Graduate School of Linguistic Technology:ssä (NGSLT) sekä omarahoitteisena tutkijaopiskelijana Langnetissa. Olen laatinut muutaman Praat-skriptin, joita voit ladata tästä. Lisensiaatintyöni tarkastettiin 18.5.2009 ja se on saatavilla kirjaston sähköisessä julkaisuarkistossa. Väitöskirjani tarkastettiin 11.2.2011 ja se on saatavilla kirjaston sähköisessä julkaisuarkistossa.

I’m a post doctoral researcher in FOKUS-project (funded by SLS) that focuses on pronunciation learning and teaching. Previously I worked in two research projects on Russian and Finnish prosody Finnish and Russian prosody and the effect on segments (2002-2005) ja Spontaneous speech of typologically unrelated languages: Russian, Finnish and Dutch (2001-2005). In 2010-2013 I worked in DIALUKI-project, which focused on the diagnosis of second and foreign language reading and writing. We recently published an interesting book based on the results of DIALUKI. I am one of the leaders of AFinLA's Special Interest Group on Speech and Speech Research.

The topic of my PhD thesis was acquisition of Russian prosody by Finnish students. During my post graduate studies, I was a doctoral student in Nordic Graduate School of Linguistic Technology (NGSLT) and Langnet. I have written few Praat scripts, which you can download here. My Licentiate thesis (that was defended 18th May 2009) is available on-line. Also, my PhD thesis (that was defended 11th February 2011) is available on-line.

Я тоже говорю по-русски. Je parle aussi français. Ja sitten osaan vähän suomalaista viittomakieltä, mutta en osaa kirjoittaa sitä :)