16.01.2019

Vuolle Saara, koulutussuunnittelija / education coordinator

Vuolle Saara, koulutussuunnittelija / education coordinator
Puhelinnumero:
+358408054044
Oppiaine:
englanti, soveltava kielitiede / English, Applied linguistics
Huone:
A 110.4
Oppiaineet: englanti, kielten yhteiset opinnot (KOP-, MON-, KLS), soveltava kielitiede
 
Consultation hours: Mon 13-14 and Thu 10-11
(no need for an appointment during these times, just pop in!)
 
No consultation hour on the following dates due to overlapping meetings: 
Thu 17 January 2019
Mon 21 January 2019
Thu 24 January 2019
 
 
If these times don't suit you, we can agree on another meeting time!
Phone and Skype consultations are also possible, please email me for finding a suitable time. 
  
 

 

Työtehtävät / Responsibilities

  • Opinto-ohjaus ja neuvonta englannin opiskelijoille | General study guidance for English majors and minor students
  • Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen, englannin oppiaineen opiskelijat | Transferring credits of studies completed abroad or at other Finnish universities
  • Opetusohjelma ja opetusjärjestelyt, englannin kieli ja laitoksen kieliaineiden yhteiset kurssit | Course schedules, English section & joint courses of languages
  • Tenttiasiat, englannin kieli, soveltava kielitiede ja kieliaineiden yhteiset opinnot | Exams, English and Applied Linguistics
  • Tiedotus opiskelijoille ja henkilökunnalle | Informing students and staff
  • Verkkosivujen päivitys, opintoasiat | Updating webpages
  • Laitoksen rekrytointi- ja viestintätehtäviä | Departmental student recruitment and communication tasks
  • APPLANG-maisteriohjelman hallinnollisia tehtäviä | APPLANG MA programme, administrative tasks

Työryhmät / Working groups

  • laitoksen opiskelijarekrytointityöryhmä | student recruitment working group of the Dept