Ilmoittautuminen sivuaineiden valintakokeisiin (vain VY:sta siirtyvät) / Minor subject entrance exams (only for students transferring from UVA to JYU)

Ilmoittaudu KiVi-laitoksen kielten sivuainevalintakokeisiin valitsemalla haluamasi kieli/kielet alta. Ilmoittautuminen päättyy 27.4.2017.

Valintakokeiden aikataulu on seuraava (salit ilmoitetaan myöhemmin):

 • englanti 4.5. klo 10–13 Vaasassa
 • espanja, italia, ruotsi, saksa, venäjä 9.5. klo 10–14 Vaasassa
 • romaaninen filologia (ranska), suomi 16.5. klo 10–18 Jyväskylässä, huom., koe järjestetään päävalinnan yhteydessä vain Jyväskylässä (romaanisen filologian koe Agora-rakennuksessa, suomen koe Liikunta-rakennuksessa)

Valintakokeiden materiaalit:

 • englanti
 • romaaninen filologia (ranska)
 • ruotsi
 • suomi: Ojutkangas, Larjavaara, Miestamo, Ylikoski (2009 tai uudempi). Johdatus kielitieteeseen. WSOY Oppimateriaalit Oy. Helsinki.
 • espanjan, italian, saksan ja venäjän kokeisiin ei ole ennakkomateriaalia

Huomaathan, että 1.8.2017 alkaen saksan kielen ja kulttuurin, romaanisen filologian sekä venäjän kielen ja kulttuurin sivuaineoikeuden voi saada myös ylioppilastutkintotodistuksen arvosanan perusteella (lyhyt oppimäärä arvosana vähintään E, pitkä oppimäärä arvosana vähintään M). Tästä mahdollisuudesta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.

******
Please register for minor subject entrance exams (Dept of Language and Communication Studies in JYU) by ticking the selected languages below. The registration deadline is 27 April, 2017.

Timetable for the exams (rooms to be announced later on):

 • English 4 May at 10-13 in Vaasa
 • Spanish, Italian, Swedish, German, Russian 9 May  at 10-14 in Vaasa 
 • Romance philology (French), Finnish 16 May at 10-18, please note that the exam can be taken only in Jyväskylä (French exam in Agora building and Finnish exam in Liikunta building)

The materials to be studied for the exams:

 • English
 • Romance philology (French)
 • Swedish
 • Finnish: Ojutkangas, Larjavaara, Miestamo, Ylikoski (2009 tai uudempi). Johdatus kielitieteeseen. WSOY Oppimateriaalit Oy. Helsinki.
 • No materials for exams in Italian, Spanish, German or Russian