Työmatkat 2018, aineistonkeruu ja verkostoituminen / Business trips 2018, collecting data and networking

Tutkimuksen edistäminen aineistonkeruu ja verkostoituminen 1/ Collecting data and networking 1
Kustannusarvio aineistonkeruu/verkostoituminen 1 (kaikki kulut) / Quotation collecting data /networking 1 (all expences)
Täytä seuraavat kuluja koskevat tiedot tai arviot kuluista / Please fill in information below on the (estimated) costs
Tutkimuksen edistäminen aineistonkeruu ja verkostoituminen 2/ Collecting data and networking 2
Kustannusarvio aineistonkeruu/verkostoituminen 2 (kaikki kulut) / Quotation collecting data/networking 2 (all expences)
Täytä seuraavat kuluja koskevat tiedot tai arviot kuluista / Please fill in information below on the (estimated) costs
Tutkimuksen edistäminen aineistonkeruu ja verkostoituminen 3/ Collecting data and networking 3
Kustannusarvio aineistonkeruu/verkostoituminen 3 (kaikki kulut) / Quotation data collection/networking 3 (all expences)
Täytä seuraavat kuluja koskevat tiedot tai arviot kuluista / Please fill in information below on the (estimated) costs