Työmatkat 2018, tieteelliset ja pedagogiset kongressit tai tapahtumat / Business trips 2018, scientific and pedagogic conferences and events

Tieteelliset ja pedagogiset kongressit ja tapahtumat 1/ Scientific and pedagogic conferences and events 1
Kustannusarvio matka 1 (kaikki kulut) / Quotation travel 1 (all expences)
Täytä seuraavat kuluja koskevat tiedot tai arviot kuluista / Please fill in information below on the (estimated) costs
Tieteelliset ja pedagogiset kongressit ja tapahtumat 2/ Scientific and pedagogic conferences and events 2
Kustannusarvio matka 2 (kaikki kulut) / Quotation travel 2 (all expences)
Täytä seuraavat kuluja koskevat tiedot tai arviot kuluista / Please fill in information below on the (estimated) costs
Tieteelliset ja pedagogiset kongressit ja tapahtumat 3/ Scientific and pedagogic conferences and events 3
Kustannusarvio matka 3 (kaikki kulut) / Quotation travel 3 (all expences)
Täytä seuraavat kuluja koskevat tiedot tai arviot kuluista / Please fill in information below on the (estimated) costs