Meidän laitoksemme

Kieli- ja viestintätieteiden laitoksessa opiskellaan ja työskennellään akateemisessa yhteisössä, johon kuuluu opiskelijoita, opettajia ja tutkijoita eri maista, kieli- ja kulttuurialueilta, työ- ja opiskelualoilta sekä tutkimustraditioista. Meillä saa kuulua monet äänet – osaamisemme kumpuaa tästä monimuotoisesta yhteisöstä ja sen asiantuntijuudesta.