29.03.2018

Toiminta ja tavoitteet

Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen tehtävänä on tehdä tieteellisesti korkeatasoista ja yhteiskunnallisesti merkittävää tutkimusta sekä kouluttaa kieli-, viestintä- ja media-alan asiantuntijoita. Laitoksen tutkimus tarkastelee kieltä ja viestintää eri ympäristöissä, niiden roolia ihmisyhteisöjen toiminnassa sekä niiden asemaa yhteiskunnan muutoksissa.

Tavoitteena on

  • tehdä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävää tieteellistä tutkimusta
  • tarjota sisällöllisesti ja pedagogisesti korkeatasoista tutkimuksen painoaloihin pohjautuvaa koulutusta 
  • saattaa tutkimustulokset laajasti tiedeyhteisön ja muiden yhteiskunnallisten toimijoiden tietoon
  • ennakoida tulevaisuuden tutkimushaasteita sekä nopeasti muuttuvan kieli-, viestintä- ja media-alan asiantuntijuustarpeita
  • edistää vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa ja toimia keskustelun avaajana ja aktiivisena kannanottajana kielten, viestinnän ja media-alan kysymyksissä.

Laitoksen tutkimus, koulutus ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus nivoutuvat yhteen, ja opetuksen perustana pidetään opettajakunnan omaa aktiivista tutkimustyötä sekä tiiviitä kontakteja yliopiston ulkopuolelle.

Opetuksen tavoitteena on taata opiskelijoille kielten ja viestinnän asiantuntijatehtävien tulevaisuudessa edellyttämä monipuolinen osaaminen. Laitoksen koulutuksen kehittämisessä korostetaan laatua, teorian ja käytännön yhteensovittamista, yhteiskunta-, kulttuuri- ja työelämäyhteyksiä, kansainvälisyyttä, monikulttuurisuutta, rohkeutta uudentyyppisiin asiantuntijatehtäviin sekä – akateemisena peruskivenä – sivistystä. Laitos kannustaa opiskelijoitaan yksilöllisiin tutkintoihin sekä rohkaisee työelämäyhteyksien solmimiseen opintojen aikana.

Laitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 - 2020