23.11.2018

Työryhmät

Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen työryhmien tehtävänä on kehittää laitoksen toimintaa ja valmistella johtajien päätöksiä sekä laitoksen laatimia ohjeita, esityksiä, lausuntoja ja kannanottoja. Työryhmät toimivat yhteistyössä muun laitosyhteisön kanssa, eivätkä ne ole päättäviä elimiä.

Laitoksessa toimivat seuraavat työryhmät:

Laitoksen johtoryhmä

Laitoksen johtaja nimeää tuekseen laitoksen johtoryhmän. Johtoryhmän toimikausi on neljä vuotta. Johtoryhmän tehtävänä on tukea laitoksen johtajaa niissä tehtävissä, jotka määritellään yliopiston johtosäännössä. Johtoryhmä toimii tiedonvälittäjänä oppiaineiden ja laitoksen johdon välillä. Sen tavoitteena on kehittää laitoksen pitkän aikavälin suunnittelua ja parantaa henkilökunnan vaikutusmahdollisuuksia asioiden valmisteluvaiheessa. Johtoryhmässä käsitellään koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen linjauksia sekä talous-, henkilöstö- ja opetussuunnitelmia. Keskusteluun tuodaan myös muiden työryhmien sekä oppiaineiden esille nostamia asioita.

TIIMI2.jpg

Johtoryhmän jäsenet:

Mika Lähteenmäki (pj.)
Kirsi Pakkanen-Kilpiä
Arja Piirainen-Marsh
Marko Siitonen
Sari Sulkunen
Mikko Villi

Mika Tompuri (siht.)

Oppiaineiden pääedustajat:

Marko Siitonen (intercultural communication)
Hannele Dufva, varapääedustaja Maria Ruohotie-Lyhty (soveltava kielitiede)
Esa Lehtinen, varapääedustaja Minna Suni (suomi)
Anna Kyppö (slovakin kieli ja kulttuuri)
Giuseppe La Grassa, varapääedustaja Outi Merisalo (italia)
Sirpa Leppänen, varapääedustaja Katja Mäntylä (englanti)
Mika Lähteenmäki, varapääedustaja Vera Zvereva (venäjä)
Outi Merisalo, varapääedustaja Jean-Michel Kalmbach (romaaninen filologia)
Kirsi Pakkanen-Kilpiä, varapääedustaja Bertold Fuchs (saksa)
Åsa Palviainen, varapääedustaja Harry Lönnroth (ruotsi)
Tommi Jantunen (suomalainen viittomakieli)
Santiago de la Torre Moral, varapääedustaja Outi Merisalo (espanja)
Turo Uskali, varapääedustaja Mikko Villi (journalistiikka)
Raija Vainio, varapääedustaja Outi Merisalo (latina)
Maarit Valo, varapääedustaja Anu Sivunen (viestintä)

Koulutuksen johtoryhmä (KOJO)

Koulutuksen johtoryhmän toimikausi on neljä vuotta. Koulutuksen johtoryhmän nimittää laitoksen ensimmäinen varajohtaja, joka toimii myös ryhmän puheenjohtajana.

Koulutuksen johtoryhmä

 • arvioi ja kehittää koulutuksen kokonaisuutta
 • koordinoi koulutuksen työryhmien toimintaa
 • laatii koulutusstrategian, päivittää sitä tarpeen mukaan, arvioi sen toteutumista
 • valmistelee koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä linjauksia
 • seuraa koulutuksen laatutavoitteiden toteutumista
 • tekee konkreettisia ehdotuksia koulutustoiminnan kehittämiseksi
 • kerää ja käsittelee opiskelijapalautetta (eka vuosi, 1-3-5, kandipalaute)
 • dokumentoi omaa kehittämistoimintaansa ja raportoi siitä laitosyhteisölle.

Työryhmä5.jpg

Jäsenet:
Kirsi Pakkanen-Kilpiä (pj., varajohtaja)
Tiina Suominen (koulutuspalveluiden edustaja, hops-ohjauksen koordinoija)
Sanna Tapionkaski (opetuksen kehittämisryhmän pj., sijaisena lv. 2018-2019 Maria Ruohotie-Lyhty)
Jaana Toomar (valintatyöryhmän pj., opettajankoulutuksen yhteyshenkilö)
Pieta Turkka (opiskelijarekrytoinnin kehittämisryhmän pj.)
Tarja Valkonen (laatukoordinaattori, alumniasiat)

Ulla Heiskanen (siht.)

Tutkimuksen johtoryhmä (TUJO)

Tutkimuksen johtoryhmän toimikausi on neljä vuotta. Tutkimuksen johtoryhmän nimittää laitoksen toinen varajohtaja, joka toimii myös ryhmän puheenjohtajana. Ryhmän tehtävänä on keskustella laitoksen tutkimuslinjauksista, suunnitella jatkokoulutusta, valmistella apurahapäätökset ja käsitellä laitoksen jatko-opiskelijoiden tutkimussuunnitelmat.

Tutkimuksen johtoryhmä.jpgJäsenet:
Arja Piirainen-Marsh (pj., yhteyshenkilö)
Jarmo Jantunen (sijaisena lv. 2018-2019 Minna Suni)
Tommi Jantunen 
Sirpa Leppänen
Åsa Palviainen
Anu Sivunen

Ulla Heiskanen (siht.)

Opetuksen kehittämisryhmä

Opetuksen kehittämisryhmän toimikausi on neljä vuotta. Opetuksen kehittämisryhmään kuuluu sekä opetushenkilöstöä että opiskelijoita. Henkilöstön jäsenet nimittää laitoksen ensimmäinen varajohtaja, opiskelijajäsenet ainejärjestöt.

Opetuksen kehittämisryhmä

 • arvioi ja kehittää opetuksen laatua
 • ylläpitää pedagogista keskustelua
  • opetuksen pedagogiset lähtökohdat ja opetusmenetelmät
  • pedagogisen osaamisen kehittymisen tuki
  • oppimisen arviointimenetelmät
  • arviointiperusteet
 • huolehtii hyvien käytänteiden jakamisesta
 • tekee konkreettisia ehdotuksia opetuksen laadun parantamiseksi
 • kerää ja käsittelee opiskelijapalautetta vastuualueensa kehittämistarpeiden pohjalta
 • dokumentoi omaa kehittämistoimintaansa ja raportoi siitä laitosyhteisölle.

TIIMI3.jpg
Jäsenet:
Maria Ruohotie-Lyhty (pj.)
Ville Hirvikoski (varajäsen: Inka-Milla Ahonen)
Vesa Jarva
Sari Mäkikangas
Kirsi Pakkanen-Kilpiä
Maria Ruohotie-Lyhty
Maria Sharapan
Petteri Särmälä (varajäsen: Pinja Päivänen)
Panu Uotila

Valintatyöryhmä

Valintatyöryhmä koostuu eri oppiaineiden valintayhdyshenkilöistä. Työryhmä

 • valmistelee laitoksen opiskelijavalintakriteerit
 • valmistelee ja esittelee sisäänottokiintiöt laitoksen johtoryhmän päätettäväksi
 • kehittää laitoksen valintakäytänteitä
 • vastaa valintakokeiden käytännön toteutuksesta yhteistyössä humanis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kanssa.


Jäsenet:
Danny De Weerdt (suomalainen viittomakieli)
Mari Honko (suomen kieli) 
Anne-Laure Kiviniemi (romaaninen filologia)
Mikko Kuronen (ruotsin kieli)
Leila Kääntä (englannin kieli)
Mika Lähteenmäki (venäjän kieli ja kulttuuri)
Leena Mikkola (puheviestintä)
Sari Mäkikangas (viestintätieteiden oppiaineet)
Jaana Toomar (pj.) (soveltava kielitiede)
Turo Uskali (journalistiikka)
Bertold Fuchs (saksan kieli ja kulttuuri)

Hannele Kuusela-Häkkinen (siht.)

Opiskelijarekrytoinnin kehittämisryhmä

Opiskelijarekrytoinnin kehittämisryhmä koostuu hallinto-, tutkimus- ja opetushenkilökunnasta. Ryhmä tekee yhteistyötä kaikkien oppiaineiden sekä ainejärjestöjen ja opiskelijalähettiläiden kanssa. Ryhmä muun muassa

 • kehittää laitoksen opiskelijarekrytointia ja huolehtii laitoksen näkyvyydestä eri rekrytointikanavissa (mm. verkkosivut, Facebook, Instagram, muu mainonta)
 • koordinoi rekrytointitapahtumiin (mm. messut, hakijan päivä, lukio- ja varuskuntavierailut) osallistumista
 • valmistelee laitoksen rekrytointimateriaaleja
 • koordinoi Opintopolun kuvaustekstien päivittämistä yhteistyössä valintatyöryhmän kanssa.


Jäsenet:
Pieta Turkka (pj., romaaninen filologia)
Hannele Kuusela-Häkkinen (suomen kieli, suomalainen viittomakieli)
Pasi Ikonen (journalistiikka)
Alexei Lobski (venäjän kieli ja kulttuuri)
Sari Mäkikangas (viestintätieteiden oppiaineet)
Terhi Paakkinen (sijaisena lv. 2018-19 Mika Tompuri)
Mitra Raappana (viestintä)
Tiina Suominen (ruotsin kieli ja saksan kieli ja kulttuuri)
Saara Vuolle (englannin kieli)
Marika Valtonen (romaaninen filologia, venäjän kieli ja kulttuuri)

Postgraduate-työryhmä

Kielikampuksen Postgraduate-työryhmä pohtii ja kehittää tutkijauran alkuvaiheen erityiskysymyksiä sekä pyrkii saamaan kielten ja viestinnän jatko-opiskelijoiden ja tutkijatohtorien äänen kuuluviin.

TIIMI4.jpgSophie Capdeville
Kati Dlaske (yhteyshenkilö) (Petteri  Laihonen)
Johanna Ennser-Kananen
Taneli Heikka
Henna Heinonen
Päivi Iikkanen
Saara Jäntti
Mervi Kastari
Maria Kautonen
Jonna Kulju
Anne Laajalahti
Saara Laakso
Tomi Laapotti
Dmitri Leontjev
Tuire Oittinen
Paola Pagano
Hilkka Paldanius
Kara Ronai
Sonya Sahradyan
Kristiina Skinnari
Pauliina Sopanen
Aija Virtanen