04.12.2017

Työryhmät

Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen työryhmien tehtävänä on kehittää laitoksen toimintaa ja valmistella johtajien päätöksiä sekä laitoksen laatimia ohjeita, esityksiä, lausuntoja ja kannanottoja. Työryhmät toimivat yhteistyössä muun laitosyhteisön kanssa, eivätkä ne ole päättäviä elimiä.

Laitoksessa toimivat seuraavat työryhmät:

Laitoksen johtoryhmä

Laitoksen johtaja nimeää tuekseen laitoksen johtoryhmän. Johtoryhmän toimikausi on neljä vuotta. Johtoryhmän tehtävänä on tukea laitoksen johtajaa niissä tehtävissä, jotka määritellään yliopiston johtosäännössä. Johtoryhmä toimii tiedonvälittäjänä oppiaineiden ja laitoksen johdon välillä. Sen tavoitteena on kehittää laitoksen pitkän aikavälin suunnittelua ja parantaa henkilökunnan vaikutusmahdollisuuksia asioiden valmisteluvaiheessa. Johtoryhmässä käsitellään koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen linjauksia sekä talous-, henkilöstö- ja opetussuunnitelmia. Keskusteluun tuodaan myös muiden työryhmien sekä oppiaineiden esille nostamia asioita.

Vuonna 2017 siirtymäkauden laitoksessa toimii väliaikainen johtoryhmä, johon kuuluvat laitoksen johtaja ja varajohtajat. Johtoryhmä kokoontuu yhdessä oppiaineiden pääedustajien kanssa vähintään kaksi kertaa lukukaudessa.

TIIMI2.jpg

Johtoryhmän jäsenet:
Kirsi Pakkanen-Kilpiä
Sari Pietikäinen
Anne Pitkänen-Huhta (pj.)
Marko Siitonen
Sari Sulkunen
Mikko Villi

Terhi Paakkinen (siht.)

Oppiaineiden pääedustajat: 
Marko Siitonen (intercultural communication)
Hannele Dufva, varapääedustaja Maria Ruohotie-Lyhty (soveltava kielitiede)
Jarmo Jantunen, varapääedustaja Minna Suni (suomi)
Anna Kyppö (slovakin kieli ja kulttuuri)
Giuseppe La Grassa, varapääedustaja Outi Merisalo (italia)
Sirpa Leppänen, varapääedustaja Katja Mäntylä (englanti)
Mika Lähteenmäki, varapääedustaja Vera Zvereva (venäjä)
Outi Merisalo, varapääedustaja Jean-Michel Kalmbach (romaaninen filologia)
Kirsi Pakkanen-Kilpiä, varapääedustaja Bertold Fuchs (saksa)
Åsa Palviainen, varapääedustaja Harry Lönnroth (ruotsi)
Anu Sivunen, varapääedustaja Maarit Valo (viestintä) (tilanne per 31.12.2017)
Ritva Takkinen, varapääedustaja Tommi Jantunen (suomalainen viittomakieli
Santiago de la Torre Moral, varapääedustaja Outi Merisalo (espanja
Turo Uskali (journalistiikka)

Koulutuksen johtoryhmä (KOJO)

Koulutuksen johtoryhmän toimikausi on neljä vuotta. Koulutuksen johtoryhmän nimittää laitoksen ensimmäinen varajohtaja, joka toimii myös ryhmän puheenjohtajana.

Koulutuksen johtoryhmä

 • arvioi ja kehittää koulutuksen kokonaisuutta
 • koordinoi koulutuksen työryhmien toimintaa
 • laatii koulutusstrategian, päivittää sitä tarpeen mukaan, arvioi sen toteutumista
 • valmistelee koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä linjauksia
 • seuraa koulutuksen laatutavoitteiden toteutumista
 • tekee konkreettisia ehdotuksia koulutustoiminnan kehittämiseksi
 • kerää ja käsittelee opiskelijapalautetta (eka vuosi, 1-3-5, kandipalaute)
 • dokumentoi omaa kehittämistoimintaansa ja raportoi siitä laitosyhteisölle.
  Työryhmä5.jpg

Jäsenet:
Katja Mäntylä (opiskelijarekrytointi, täydennyskoulutus)
Kirsi Pakkanen-Kilpiä (pj., varajohtaja)
Marko Siitonen (pj., varajohtaja)
Tiina Suominen (opintotiimin edustaja, tutor-toiminnan koordinaattori)
Sanna Tapionkaski (opetuksen kehittämisryhmän pj.)
Jaana Toomar (valintatoimikunnan pj., opettajankoulutus)
Tarja Valkonen (laatukoordinaattori, alumniasiat)

Ulla Heiskanen (siht.)

Tutkimuksen johtoryhmä (TUJO)

Tutkimuksen johtoryhmän toimikausi on neljä vuotta. Tutkimuksen johtoryhmän nimittää laitoksen toinen varajohtaja, joka toimii myös ryhmän puheenjohtajana. Ryhmän tehtävänä on keskustella laitoksen tutkimuslinjauksista, suunnitella jatkokoulutusta, valmistella apurahapäätökset ja käsitellä laitoksen jatko-opiskelijoiden tutkimussuunnitelmat.

Tutkimuksen johtoryhmä.jpg

Jäsenet:
Jarmo Jantunen
Mika Lähteenmäki
Outi Merisalo
Sari Pietikäinen (pj., yhteyshenkilö)
Arja Piirainen-Marsh
Anu Sivunen

Ulla Heiskanen (siht.)

Opetuksen kehittämisryhmä

Opetuksen kehittämisryhmän toimikausi on neljä vuotta. Opetuksen kehittämisryhmään kuuluu sekä opetushenkilöstöä että opiskelijoita. Henkilöstön jäsenet nimittää laitoksen ensimmäinen varajohtaja, opiskelijajäsenet ainejärjestöt.

Opetuksen kehittämisryhmä

 • arvioi ja kehittää opetuksen laatua
 • ylläpitää pedagogista keskustelua
  • opetuksen pedagogiset lähtökohdat ja opetusmenetelmät
  • pedagogisen osaamisen kehittymisen tuki
  • oppimisen arviointimenetelmät
  • arviointiperusteet
 • huolehtii hyvien käytänteiden jakamisesta
 • tekee konkreettisia ehdotuksia opetuksen laadun parantamiseksi
 • kerää ja käsittelee opiskelijapalautetta vastuualueensa kehittämistarpeiden pohjalta
 • dokumentoi omaa kehittämistoimintaansa ja raportoi siitä laitosyhteisölle.
  TIIMI3.jpg

Jäsenet:
Ville Hirvikoski (varajäsen: Inka-Milla Ahonen)
Mikko Kuronen
Sari Mäkikangas
Kirsi Pakkanen-Kilpiä
Maria Ruohotie-Lyhty
Marko Siitonen
Petteri Särmälä (varajäsen: Pinja Päivänen)
Sanna Tapionkaski (pj.)
Panu Uotila

Valintatoimikunta

Valintatoimikunta koostuu eri oppiaineiden valintayhdyshenkilöistä. Toimikunta

 • valmistelee laitoksen opiskelijavalintakriteerit
 • valmistelee ja esittelee sisäänottokiintiöt laitoksen johtoryhmän päätettäväksi
 • kehittää laitoksen valintakäytänteitä
 • vastaa valintakokeiden käytännön toteutuksesta yhteistyössä humanis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kanssa.

Jäsenet:
Danny De Weerdt (suomalainen viittomakieli)
Mari Honko (suomen kieli)
Jean-Michel Kalmbach (romaaninen filologia)
Jaana Kolu (ruotsin kieli)
Leila Kääntä (englannin kieli)
Mika Lähteenmäki (venäjän kieli ja kulttuuri)
Leena Mikkola (puheviestintä)
Sari Mäkikangas (viestintätieteiden oppiaineet)
Anna-Maria Strengell (siht.)
Jaana Toomar (pj.) (soveltava kielitiede)
Turo Uskali (journalistiikka)
Rolf Wilfinger (saksan kieli ja kulttuuri)

Opiskelijarekrytoinnin kehittämisryhmä

 • kehittää laitoksen opiskelijarekrytointia
 • koordinoi rekrytointitapahtumiin (mm. messut) osallistumista
 • valmistelee laitoksen rekrytointimateriaaleja

Jäsenet:
Katja Mäntylä (pj.)
Terhi Paakkinen
Anna-Maria Strengell

Postgraduate-työryhmä

Kielikampuksen Postgraduate-työryhmä pohtii ja kehittää tutkijauran alkuvaiheen erityiskysymyksiä sekä pyrkii saamaan kielten ja viestinnän jatko-opiskelijoiden ja tutkijatohtorien äänen kuuluviin.

TIIMI4.jpgSophie Capdeville
Kati Dlaske (yhteyshenkilö) (Petteri  Laihonen)
Johanna Ennser-Kananen
Taneli Heikka
Henna Heinonen
Päivi Iikkanen
Saara Jäntti
Mervi Kastari
Maria Kautonen
Jonna Kulju
Anne Laajalahti
Saara Laakso
Tomi Laapotti
Dmitri Leontjev
Tuire Oittinen
Paola Pagano
Hilkka Paldanius
Kara Ronai
Sonya Sahradyan
Kristiina Skinnari
Pauliina Sopanen
Aija Virtanen