30.01.2017

Hakeminen

Journalistiikan, viestinnän (ent. puheviestintä) ja kulttuurienvälisen viestinnän opintoihin voi hakea seuraavien hakuväylien kautta.

Yhteishaku

Yhteishaussa haetaan kandidaatin ja maisterin tutkintoihin johtaviin koulutuksiin. Tässä haussa voivat hakea esimerkiksi ylioppilaat, kolmivuotisen ammatillisen tutkinnon suorittaneet ja avoimen väylän opintoja suorittaneet.

Hakuaika: 15.3. - 5.4.2017
Hakeminen: osoitteessa opintopolku.fi
Hakukohteet:

Maisteriohjelmat

Suoraan maisteriohjelmaan voit hakea, jos sinulla on soveltuva alempi korkeakoulututkinto, ammattikorkeakoulututkinto tai muu vastaava tutkinto.

Suomenkieliset maisteriohjelmat
Hakuaika: 15.3. - 5.4.2017
Hakeminen: osana yhteishakua osoitteessa opintopolku.fi
Hakukohteet:

Englanninkielinen maisteriohjelma
Hakuaika: 15.11.2016 - 5.1.2017
Hakukohde:

Siirtohaku

Siirtohaussa voit hakea kandidaattivaiheen opintojen aikana kandidaatti- ja maisteriopintoihin. Voit hakea siirtoa joko 1) toisesta suomalaisesta yliopistosta tai 2) Jyväskylän yliopiston sisällä, kun tavoitetutkinto vaihtuu.

Hakuaika: 2.5. - 16.5.2017
Hakeminen: osoitteessa opintopolku.fi
Hakukohteet:

Huom! Jos haluat vaihtaa pääainetta yliopiston sisällä niin, ettei tavoitetutkinto vaihdu, ota yhteyttä siihen tiedekuntaan (opintoasiainpäällikkö), jonka pääaineeseen haluaisit.