07.11.2018

Opiskelu

Journalistiikkaa, viestintää ja kulttuurienvälistä viestintää opiskellaan kieli- ja viestintätieteiden laitoksessa. Tällä sivulla saat tietoa siitä, millaista opiskelu on.

Yhteisöllistä vuorovaikutusta

Opiskelu koostuu monipuolisista ja vuorovaikutteisista työtavoista. Yhteisö on tiivis, vuorovaikutus mutkatonta ja opiskelijat ja opettajat tuntevat hyvin toisensa. Luento-opetuksen ja tenttien lisäksi opiskeluun kuuluu paljon esimerkiksi pienryhmätyöskentelyä, projektitöitä, käytännönläheisiä harjoituksia sekä erilaisia analysointi- ja oppimistehtäviä.

Voit tuunata tutkintosi

Tutkintoon kuuluvien vapaasti valittavien opintojen avulla laajennat näkökulmaasi oman oppiaineesi ulkopuolelle ja voit tehdä tutkinnostasi juuri oman näköisesi. Vapaasti valittavat opintosi voit valita Jyväskylän yliopiston yli 100 oppiaineen tarjonnasta:  www.jyu.fi/sivuaineet.

Osan opinnoistasi voit suorittaa myös ulkomailla lähtemällä opiskelijavaihtoon tai ulkomaiseen työharjoitteluun. Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen opiskelijat ovat useana vuonna olleet koko yliopiston aktiivimpia ulkomaille lähtijöitä.

Tukea aina saatavilla

Opintojen ohjausta ja tukea opintojen suunnitteluun saat koko opintopolkusi ajan. Ohjauksen tavoitteena on tukea oppimistasi ja opiskeluprosessiasi sekä ammatillista ja asiantuntijaksi kasvuasi. Kieli- ja viestintätieteiden laitoksessa ohjausta antavat omaopettajat ja koulutussuunnittelijat. Opintojen alussa tukenasi on myös vanhempi saman oppiaineen opiskelija eli opiskelijatutor. 

Vahvasti kiinni työelämässä

Journalistiikan, viestinnän ja kulttuurienvälisen viestinnän opinnoissa työelämän ja opintojen väliset yhteydet ovat vahvat: työelämässä tarvittava osaaminen on keskeisesti mukana opintosisällöissä. Kaikkien opiskelijoiden opintoihin kuuluu työharjoittelu sekä muita opintojaksoja, jotka kytkeytyvät tiiviisti työelämään.