21.03.2018

Kansainvälistyminen

Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen opiskelijoilla on useampia mahdollisuuksia kasvattaa kansainvälistymisen valmiuksiaan ja saada kansainvälistä kokemusta opintojensa aikana.

Yksi suosituimmista tavoista kansainvälistyä on opiskelijavaihto. Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen opiskelijat ovatkin useana vuonna olleet Jyväskylän yliopiston aktiivisimpia vaihtoon lähtijöitä. Opiskelijavaihdon lisäksi muita kansainvälistymisen mahdollisuuksia ovat esimerkiksi työharjoittelu ulkomailla ja kotikansainvälistyminen.

Kieliharjoittelu kuuluu pakollisena osana seuraavien oppiaineiden aineopintoihin: romaaninen filologia, ruotsi, saksa ja venäjä. Lisäksi englannin oppiaineessa opiskelija voi suorittaa vapaavalintaisen kieliharjoittelun.

Opiskelijavaihto

Opiskelijavaihto tarkoittaa (yleisimmin lukukauden mittaisia) opintoja ulkomaisessa korkeakoulussa kesken kotimaisen tutkinnon. Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen opiskelijoita kannustetaan lähtemään vaihtoon hakemaan opintoihinsa laajuutta ja uusia näkökulmia sekä kartuttamaan kieli- ja kulttuuriosaamistaan ja elämänkokemustaan. Vaihdossa tehdyt opinnot sisällytetään tutkintoon, joten vaihtoon on mahdollista lähteä ilman, että opinnot Suomessa sen vuoksi viivästyvät.

Jyväskylän yliopistolla on yli 300 vaihtokohdetta eri maanosissa. Vaihtoon voi hakeutua eri vaihto-ohjelmien kautta.

Lisätietoa opiskelijavaihdosta:

Työharjoittelu ulkomailla

Opiskelijavaihdon tavoin myös työharjoittelu ulkomailla kehittää kielitaitoa ja kartuttaa kulttuurintuntemusta. Tämän lisäksi saat oman alasi työkokemusta ja opit kyseisen maan työkulttuurista. Ulkomainen harjoittelujakso voi myös toimia ponnahduslautana kansainväliselle uralle.

Pohtiessasi työharjoittelua ulkomailla lue ensin oman oppiaineesi työssä oppimisen ohjeet laitoksen verkkosivuilta.

Lisätietoja työharjoittelusta ulkomailla:

Kieliharjoittelu

Kieliharjoittelu kuuluu pakollisena osana seuraavien oppiaineiden aineopintoihin:

Lisäksi englannin oppiaineessa opiskelija voi suorittaa vapaavalintaisen kieliharjoittelun, josta saa opintopisteet aineopintoihin (linkki tulossa).

Kotikansainvälistyminen

Kansainvälistä kokemusta ja osaamista voit kartuttaa myös Jyväskylän yliopiston kampuksella. Valittavanasi on esimerkiksi erilaisia englanninkielisiä opintokokonaisuuksia, kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden tutorina toimimista ja erilaista kansainvälistä järjestötoimintaa.

Kotikansainvälistyä voi vaikkapa: