Opiskelijavaihto

Vaihtokohteet ja opiskelijavaihdon ohjeet

Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen oppiaineilla on kymmeniä omia vaihtosopimuksia eri yliopistojen kanssa. Nämä yliopistot ovat Pohjoismaissa ja Euroopassa, ja niihin voi lähteä vaihtoon Erasmus- tai Nordplus-ohjelmien kautta. Valittaessa opiskelijoita oppiaineiden omiin vaihtokohteisiin etusijalla ovat kyseisen oppiaineen omat pääaineopiskelijat.

Vaihtoon voi myös hakea humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan, muiden tiedekuntien ja laitosten sekä yliopiston yhteisiin vaihtokohteisiin. Humanistisella alalla on myös kolme yhteistä Erasmus+ kohdetta. Kaikkiaan Jyväskylän yliopistossa on tarjolla yli 300 vaihtokohdetta eri maanosissa. Vaihtokohteisiin voi hakeutua eri vaihto-ohjelmien kautta.

Tutustu eri vaihto-ohjelmiin ja opiskelijavaihdon ohjeisiin yliopiston kansainvälisten palveluiden verkkosivuilla.  

Oppiainekohtaiset ohjeet opiskelijavaihdosta

Tutustuthan yliopiston kansainvälisten palveluiden ohjeiden lisäksi myös oman oppiaineesi opiskelijavaihtoa koskeviin ohjeisiin. Ohjeista löydät tietoa muun muassa oppiaineiden omista vaihtokohteista sekä vaihto-opintojen hyväksilukemisesta.