Opiskelijavaihto

Vaihtokohteet ja opiskelijavaihdon ohjeet

Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen oppiaineilla on kymmeniä omia vaihtosopimuksia eri yliopistojen kanssa. Nämä yliopistot ovat Pohjoismaissa ja Euroopassa, ja niihin voi lähteä vaihtoon Erasmus- tai Nordplus-ohjelmien kautta. Valittaessa opiskelijoita oppiaineiden omiin vaihtokohteisiin etusijalla ovat kyseisen oppiaineen omat pääaineopiskelijat.

Vaihtoon voi myös hakea humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan, muiden tiedekuntien ja laitosten sekä yliopiston yhteisiin vaihtokohteisiin. Kaikkiaan Jyväskylän yliopistossa on tarjolla yli 300 vaihtokohdetta eri maanosissa. Vaihtokohteisiin voi hakeutua eri vaihto-ohjelmien kautta.

Tutustu eri vaihto-ohjelmiin ja opiskelijavaihdon ohjeisiin yliopiston kansainvälisten palveluiden verkkosivuilla.  

Oppiainekohtaiset ohjeet opiskelijavaihdosta

Tutustuthan yliopiston kansainvälisten palveluiden ohjeiden lisäksi myös oman oppiaineesi opiskelijavaihtoa koskeviin ohjeisiin: