15.01.2019

Ohjeita vaihtoonlähtijälle / englannin kieli

Englannin oppiaineessa ei ole pakollista kieliharjoittelua. Ulkomaan jakso on kuitenkin erittäin suositeltava osa opintoja niin kieliasiantuntijoille kuin tuleville kielten opettajille. Englanninkielisessä maassa tapahtuvalla, vähintään 2 kk pituisella oleskelulla voi suorittaa aineopintojen EKIA515 Residence in an English-speaking country -opintojakson.

Vaihdon ajoitus

Alla muutamia vaihtoehtoja vaihdon, kandiseminaarin ja opettajan pedagogisten opintojen ajoittamiseksi.

Opintojen ajoitus_englanti.jpg

 • Jos opiskelet monialaisen kieliasiantuntijan suuntautumisvaihtoehdossa, voit ajoittaa opinnot vapaammin, sillä sinun ei tarvitse ottaa huomioon pedagogisia aineopintoja.
 • Opettajaksi opiskelevat: Jos lähdet vaihtoon 2. vuoden keväällä, voit suorittaa kasvatustieteen perusopintojen puuttuvat 10 op 3. vuoden keväällä ( suoritetaan normaalisti 2. vuoden keväällä).

 

Englannin oppiaineen Erasmus+ -vaihtokohteet 2019-2020

Kaikissa näissä kohteissa on tarjolla englannin pääaineopiskelijoille suunnattuja kursseja. 
Vaihtoon hakeminen tapahtuu Mobility Online-järjestelmässä.

Kohde ja Erasmus-koodi
Paikkoja

Vaihdon kesto /
opiskelija

Lisätietoja

University of Limerick, Ireland (IRL LIMERIC01) 4 lukukausi
 • vain kanditason kursseja (satunnaisesti voi päästä maisteritason kursseille)
 • väh. kolme kurssia valittava Faculty of Arts, Humanities and Social Sciences -tiedekunnasta; kaksi muuta kurssia voi olla muista tiedekunnista
 • lisätietoa vaihto-opiskelijalle
 • course listing at Book of Modules
Université Catholique de Louvain, Belgium (B LOUVAIN01) 2 lukukausi
 • akateeminen yhteyshenkilöt: Prof. Hubert Roland (hubert.roland@uclouvain.be)
 • kurssitietoja
Universidad Autónoma de Madrid, Spain (E MADRID04) 2 lukuvuosi*
 • espanjan kursseille vaaditaan kanditasolla B1-taitotaso, maisterivaiheessa B2-taitotaso. Yliopisto ei vaadi kielitaitotodistusta, vaan riittää, että arvioit kielitaitosi itse.
 • vähintään 51% kursseistasi tulee olla siitä tiedekunnasta, jossa aiot opiskella.
 • yhteyshenkilö Prof. Manuel Aguirre Daban, m.aguirre@uam.es  
 • kurssitietoja
Universität Mannheim, Germany (D MANNHEI01)  2 tai
4
lukuvuosi
lukukausi
Radboud Universiteit Nijmegen, The Netherlands (NL NIJMEGE01) 2 lukukausi
 • myös maisteritason kursseja
 • valittava väh. 2 kurssia Faculty of Arts -tiedekunnasta
 • tämän lisäksi voi valita kursseja muista tiedekunnista, jos täyttää kursseille osallistumiseen vaadittavat edellytykset
 • kaikilta opiskelijoilta vaaditaan englannin kielen testi, mutta sen voi tehdä myös nettitestinä
 • kurssitietoja
Aristotle University of Thessaloniki, Greece (G THESSAL01) 2 lukuvuosi*
Humanistisen alan yhteiset vaihtokohteet      

* voit viettää kohteessa myös vain yhden lukukauden (tällöin paikkoja on tarjolla useammalle opiskelijalle, esim. 4 x 5 kk).

Learning agreement & kurssikorvaavuudet

 •  Älä ota kurssivalintaa liian vakavasti! :) Kaikki vaihdossa suoritetut opinnot hyväksiluetaan osaksi tutkintoasi joko pää- tai sivuaineen opintoina tai muina opintoina. Varaudu siihen, että kurssivalinnat menevät osittain uusiksi, kun pääset paikan päälle vaihtokohteeseen esim. päällekkäisten aikataulujen takia, joten ensimmäinen opintosuunnitelmasi on vain alustava.
 • Korvaavuudet-kohdassa kysytään, miten vaihdossa suoritettavat kurssit hyväksiluetaan kotiyliopistossa. Tähän ei tarvitse laittaa yksityiskohtaisesti, mitä mikäkin kurssi korvaisi, vaan yleisemmällä tasolla, minkä oppiaineen ja tason (ja mahdollisesti osion) kurssiksi ne lasketaan.
 • Perusperiaate on, että väh. toisen vuoden kursseille voi korvata aineopintojen kursseja ja väh. 4. vuoden kursseilla syventävien opintojen kursseja.
 • Mikäli suunnittelet suorittavasi vaihdossa sivuaineesi kursseja tai kielikursseja, listaa ne omille riveilleen. Voit myös niputtaa kursseja yhteen.
 • Esim. 
   • vaihtokohteen BA-tason kirjallisuuskurssi > English intermediate studies: literature
   • kurssi 1, kurssi 2, kurssi 3 > English intermediate/advanced studies (riippuen kurssien tasosta)
   • vaihtokohteen psykologian kurssi > studies in Psychology (jos sinulla on jo psykologia sivuaineena)
   • Spanish 1 > Spanish course for beginners
   • kaikki muut kuin suoraan pääaineeseen, olemassa olevaan sivuaineeseen tai kieliopintoihin selkeästi lukeutuvat opinnot voi niputtaa otsikon "optional studies for the degree" tai "studies abroad" alle
 • On hyvä etukäteen pohtia, mistä kursseista olisi itselle eniten hyötyä tai mitä omista opinnoista vielä puuttuu. Kurssien ei tarvitse olla samoja, joita meillä on tarjolla, kunhan ne ovat aihealueeltaan tietyn oppiaineen kursseiksi hyväksyttävissä ja tasoltaan vastaavia. Erittäin helposti korvattavia ovat esim. kirjallisuuskurssit, kieli, kulttuuri- ja yhteiskunta -osion kurssit sekä kielitieteen kurssit.
 • Voit myös valita vaihtokohteen omien säädösten niin salliessa ihan muun alan kursseja tai sellaisia kursseja, mitä Jyväskylässä ei ole mahdollista suorittaa. Näin voit muokata tutkinnosta omanlaisesi.
 • Opintojen tulisi edetä vaihdon aikana normaalisti (n. 30 op/lukukausi).
 • Lopulliset korvaavuudet katsotaan vaihdon päätteeksi ja siihen vaikuttaa, mitä kursseja olet jo suorittanut ennen vaihtoa.

 
Vaihdossa suoritettavien opintojen hyväksiluku step by step

Vaihtoasioiden yhteyshenkilö: Kansainvälisten asioiden suunnittelija Anne-Riitta Vanhala