20.02.2018

Ulkomaisten opintojen korvaaminen / englannin kieli

Kun palaat vaihdosta

  • Lataa virallinen vaihtoyliopistosta saamasi opintorekisteriote Mobility Onlineen
  • Lähetä koulutussuunnittelijalle sähköpostilla opintorekisteriote ja kurssikuvaukset (voit kopioida netistä ja tallentaa esim. word-tiedostoksi tai lähettää linkin, jos kuvaukset löytyvät netistä)
  • Laita kurssikuvauksiin / sähköpostiin myös tieto, minkä tason (BA, MA) ja monennenko vuoden kurssi on ollut kyseessä. Tämä vaikuttaa korvaavuuksiin.
  • Jos olet ollut vaihdossa muun oppiaineen kuin englannin kautta, toimita opintorekisteriote englannin koulutussuunnittelijalle sähköpostitse.

Opintojen korvaaminen

Hae korvaavuuksia täyttämällä AHOT-lomake. Lomake ohjeineen löytyy koulutuspalveluiden sivuilta.

  • Käytä mieluiten word-lomaketta.
  • Täytä lomake erikseen jokaiseen oppiaineeseen, josta haet korvaavuuksia (esim. pääaine ja sivuaineesi). Kaikkia opintoja ei välttämättä korvata mihinkään oppiaineeseen, katso alta kohta "opintojen sisällyttäminen".
  • Jätä AHOT-lomakkeen "haen korvaamista opintojaksoon/kokonaisuuteen" -kohta täyttämättä (korvaavuudet katsotaan aina tapauskohtaisesti sen perusteella, mikä taso on ollut kyseessä ja mitä opintoja opiskelijalta vielä puuttuu). Opintojen ei tarvitse vastata yksi yhteen meidän kursseja, jotta ne voidaan korvata - esim. aineopintojen kirjallisuuskurssiksi käy mikä tahansa vaihdossa suoritettu väh. 2. vuoden kirjallisuuskurssi.
  • Tulosta ja allekirjoita lomake
  • Lähetä lomake sähköpostilla (liitteeksi skannattuna) kyseisen englannin koulutussuunnittelijalle. Jos haet jonkun muun oppiaineen korvauksia, toimi kyseisen oppiaineen ohjeiden mukaan

Yleisten kielikurssien (esim. espanja 1, ranska 2) korvaavuuksia haetaan kielikeskuksesta. Lue lisää kielikeskuksen sivuilta.

Opintojen sisällyttäminen

Jos suorittamasi opinnot eivät korvaa oppiaineen kursseja, ne voidaan sisällyttää tutkintoon sivuaineena tai muina opintoina. Sisällytettävät opinnot kirjataan rekisteriin tiedekunnan opintokansliassa. Englannin koulutussuunnittelija toimittaa opintorekisteriotteesi opintokansliaan kirjauksia varten, kun on mahdolliset korvaavudet on ensin selvitetty.

Jos opinnoista voidaan koostaa vähintään 20 opintopisteen kokonaisuus yhteisellä otsikolla (esimerkiksi Itä-Aasian opintoja), voidaan se merkitä näkyviin tutkintotodistukseen kohtaan sivuaineet. Kokonaisuuden merkitseminen edellyttää, että opinnot ovat samaa alaa. Alle 20 opintopisteen suoritukset lasketaan tutkintoon kohtaan ’Muut opinnot’.

EKIA515 Residence in an English-speaking country

Mikäli olet ollut vaihdossa (tai työharjoittelussa/töissä/muuten oleskellut väh. 2 kk) englanninkielisessä maassa, voit saada 4 op suorituksen EKIA515 Residence in an English-speaking country kirjoittamalla oleskelusta raportin, johon löydät lyhyet ohjeet kurssikuvauksesta.

Yhteyshenkilö korvaavuusasioissa: koulutussuunnittelija Saara Vuolle