12.10.2017

Opiskelijavaihto

Opiskelijavaihto osana opintoja

Vaihtoajalta edellytetään päätoimista opiskelua. Opiskelijavaihdon aikana suoritetut yliopisto-opinnot voidaan sisällyttää sellaisenaan tutkinnon sivuaine- ja muihin opintoihin. Osa vaihdon aikana tehdyistä opinnoista voi myös soveltua korvaamaan pää- tai sivuaineesi opintoja. Vaihto-opintojen hyväksilukemisesta sovitaan aina alustavasti etukäteen oman oppiaineen amanuenssin kanssa.

Opiskelijavaihtokohteet

Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen oppiaineilla on kymmeniä omia vaihtosopimuksia eri yliopistojen kanssa. Nämä yliopistot ovat Pohjoismaissa ja Euroopassa, ja niihin voi lähteä vaihtoon Erasmus- tai Nordplus-ohjelmien kautta. Valittaessa opiskelijoita oppiaineiden omiin vaihtokohteisiin etusijalla ovat aina kyseisen oppiaineen omat pääaineopiskelijat.

Vaihtoon voi myös hakea humanistisen tiedekunnan, muiden tiedekuntien ja laitosten sekä yliopiston yhteisiin vaihtokohteisiin. Kaikkiaan Jyväskylän yliopistossa on tarjolla yli 300 vaihtokohdetta eri maanosissa. Vaihtokohteisiin voi hakeutua eri vaihto-ohjelmien kautta. Vaihto-ohjelmia ovat esimerkiksi Erasmus, Nordlys, Jyväskylän yliopiston omat ns. kahdenväliset vaihtosopimukset, ISEP ja FIRST.

Yliopiston Mobility Online-portaalista voit hakea ja selata vaihtokohteita opiskelemiesi aineiden mukaan.

Lisätiedot vaihdosta ja kohteista

Paljon lisätietoa opiskelijavaihdosta, vaihto-ohjelmista ja tarjolla olevista vaihtokohteista on Jyväskylän yliopiston kansainvälisten palveluiden verkkosivuilla. Sivuilla voit myös tutustua aiemmin vaihdossa olleiden opiskelijoiden vaihtokokemuksiin.

Oppiainekohtaiset ohjeet opiskelijavaihdosta

Tutustuthan myös oman oppiaineesi opiskelijavaihtoa koskeviin ohjeisiin:

Hakuajat ja valintakriteerit

Opiskelijavaihtoon haetaan yleensä vaihtoa edeltävän lukuvuoden aikana. Vuosittaiset hakuajat on kerrottu yliopiston kansainvälisten palveluiden verkkosivuilla. Opiskelijavaihtohauista tiedotetaan sähköpostilistojen kautta, ISA-infossa ja kansainvälisten palveluiden verkkosivuilla.

Kaikki opiskelijavaihtovalinnat tehdään yliopiston yhteisten valintakriteerien perusteella.