14.02.2017

Ruotsin kieli

Tänne on koottu opiskelijavaihtoon liittyvää tietoa ruotsin kielen opiskelijoille.

 

Ruotsin kielen Erasmus- ja Nordliks-vaihtokohteet

Erasmus-vaihtokohteet
Ruotsin kielen oppiaineella on Erasmus-vaihtosopimus Uumajan yliopiston kanssa. Erasmus-haku koko seuraavaksi lukuvuodeksi päättyy helmikuun lopussa. Yhteyshenkilönä toimii kv-suunnittelija Anne-Riitta Vanhala.

Nordliks-vaihtokohteet 
Nordliks-verkosto (nätverk för de nordiska språk- och litteratur-institutionerna) on pohjoismaisten kielten laitosten muodostama verkosto, jossa myös Jyväskylän yliopisto on mukana. Haku opiskelijavaihtoon järjestetään kaksi kertaa lukuvuodessa, syys- ja helmikuussa. Yhteyshenkilönä toimivat kv-suunnittelija Anne-Riitta Vanhala ja  yliopistonopettaja Jaana Kolu .

Vaihdon suositusajoitus

Suositeltavin vaihe pääaineopiskelijoiden vaihto-opiskelulle on kandidaattiopintojen toisena vuonna.  Vaihto on mahdollinen myös kolmantena opiskeluvuonna, mutta silloin kandidaatintutkielmaan liittyvät opinnot (tutkijan taidot) on suoritettava toisena vuonna. Myös neljännen opintovuoden syksy sopii vaihto-opiskeluun. Vaihdon ajoituksesta on hyvä keskustella etukäteen opettajatuutorin/hops-ohjaajan tai amanuenssin kanssa, jotta varmistutaan opintojen sujuvasta etenemisestä. 

Sivuaineopiskelijoilla vaihto voi sijoittua aine- tai syventävien opintojen vaiheeseen.

Vaihdossa suoritettujen opintojen hyväksilukeminen

Vaihdossa tehtävien opintojen valinnasta ja hyväksiluvusta kannattaa keskustella amanuenssi Tiina Suomisen kanssa jo ennen vaihtoonlähtöä. Pääsääntöisesti aine- ja syventäviin opintoihin hyväksiluettavat kurssit voivat olla Svenska/Nordiska språk -opintojen A-tason kursseja tai Svenska som andraspråk -opintojen B- tai C-tason kursseja. Hyväksiluku edellyttää tason lisäksi jonkinasteista sisällöllistä vastaavuutta JY:n kurssien kanssa. Jos sisällöllinen vastaavuus puuttuu, kurssi voidaan rekisteröidä avoimella koodilla valinnaisena opintojaksona (esim. RUOA205 tai RUOS205) joko aine- tai syventäviin opintoihin. Vaihdossa suoritetaan myös kieliharjoittelu. Kieliharjoittelunraportin sijaan opiskelija voi kirjoittaa blogia.