28.06.2018

Nordplus-vaihtokohteet

Viestintätieteiden Nordplus-vaihtopaikat ovat vain viestintätieteiden opiskelijoiden haettavissa.

NORDPLUS (Nordiskt Program för Lärare, Utbildningssökande och Studerande) on Pohjoismaiden ministerineuvoston stipendijärjestelmä, jonka tavoitteena on lisätä opetusalan yhteistyötä Pohjoismaiden välillä sekä edistää pohjoismaista opiskelija- ja opettajavaihtoa.

Nordplus-järjestelmä perustuu Pohjoismaissa sijaitsevista yliopistoista koostuviin verkostoihin. Verkoston yliopistojen opiskelijoiden on mahdollista hakea Nordplus-apurahaa jossakin toisessa verkoston yliopistossa tapahtuvaa opiskelijavaihtoa varten.

Viestintätieteet ovat mukana kahdessa Nordplus-verkostossa (linkkien takaa löydät myös vaihtokohteet):

Nordplus opiskelija-apuraha myönnetään yhden tai kahden lukukauden ajaksi. Nordplus-apuraha koostuu opiskelija-apurahasta sekä matkatuesta. Opiskelija-apuraha on ollut suuruudeltaan 200 € / kk. Matkatuen suuruus on ollut maksimissaan

  • 330 € Ruotsiin, Norjaan ja Tanskaan
  • 660 € Islantiin.

Jos olet kiinnostunut hakemaan Nordplus-vaihtoon, ota yhteys kv-suunnittelija Anne-Riitta Vanhalaan saadaksesi hakulomakkeen ja muut tarvittavat ohjeet. Paikkoja on jaossa vuosittain noin 2 - 3. Nordplus-haku järjestetään viestintätieteissä samaan aikaan kuin Erasmus-haku eli helmikuun puoliväliin mennessä, mutta haun jälkeen vapaaksi jääneitä vaihtopaikkoja voi hakea ilman erillistä hakuaikaa.