12.10.2017

Opintosuoritusten arviointi

Opintosuoritusten arvioinnissa noudatetaan Jyväskylän yliopiston tutkintosääntöä.

Tiedon opintosuoritustesi tuloksista saat Korpin kautta. Tulokset ovat saatavilla kahden viikon kuluttua suorituksesta  tai siitä määräajasta, johon mennessä essee, luentopäiväkirja tai muu vastaava kirjallinen suoritus on tullut jättää opettajalle. Määräaikoihin ei lueta jaksoja, jolloin opetusta ei rehtorin päätöksen mukaisesti anneta. 

Joskus opettajalla saattaa olla hyväksyttävä syy arvostelun myöhästymiseen (esimerkiksi virkamatka tai sairaus). Tähän tarvitaan kuitenkin aina laitoksen johtajan lupa, ja opettajan on aina tällöin ilmoitettava myöhästymisestä opiskelijoille erikseen. Laitoksen johtaja voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen määräaikaan siten, että opintosuorituksen tulokset on kuitenkin ilmoitettava kuukauden kuluessa suorituksesta.