18.10.2017

Maturiteetti eli kypsyysnäyte

Maturiteetin eli kypsyysnäytteen suorittamisesta on säädetty tutkintoasetuksessa ja se vaaditaan sekä kandidaatin- että maisterintutkintoon. Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä tutkintoa varten tekemänsä tutkielman aihepiiriin ja akateemisen kirjoitustyylin hallintaan. Suomen- tai ruotsinkielisen koulusivistyksen saanut opiskelija osoittaa samalla erinomaisen kielitaitonsa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä.

Kandidaatintutkinnon kypsyysnäyte on valvotussa tilanteessa laadittava esseetyyppinen pohtiva asiantuntijateksti kandidaatintutkielman pohjalta.

Kun kypsyysnäyte on jo tehty kandidaatintutkinnossa (tai muussa aiemmassa tutkinnossa), ei sitä tarvitse enää kirjoittaa samalla tavalla uudestaan maisterintutkinnossa. Tällöin maisterintutkinnon kypsyysnäytteenä toimii opiskelijan maisterintutkielman suomenkielinen tiivistelmä. 

Jos aiempaan tutkintoon ei ole sisältynyt kypsyysnäytettä, tulee se suorittaa samalla tavalla kuin kandidaatintutkinnossa (ks. yllä). Kypsyysnäyte laaditaan tällöin maisterintutkielman alalta.

Kypsyysnäytteen hyväksytty suorittaminen edellyttää, että se hyväksytään niin sisällön kuin kieliasunkin puolesta. Arviointiasteikkona on hyväksytty/hylätty. Sisältö tarkistetaan ja arvioidaan oppiaineessa, kieli puolestaan yliopiston kielikeskuksessa.

Esseetyyppisen kypsyysnäytteen suorittaminen

Esseetyyppinen kypsyysnäyte suoritetaan tenttitilaisuudessa. Osa opiskelijoista voi kirjoittaa kypsyysnäytteen osana kielikeskuksen tutkimusviestinnän kurssia. Kandidaattiseminaarin opettajat antavat tarkemmat ohjeet kypsyysnäytteen suorittamisesta kandidaattiseminaarin kuluessa. 

Jos olet jo suorittanut kandidaattiseminaarin ja kandidaatintutkielman (tai proseminaarin tutkielmineen), mutta kypsyysnäyte on jäänyt sinulta kirjoittamatta, ota yhteyttä oman oppiaineesi koulutussuunnittelijaan kypsyysnäytteen suorittamisesta.

Esseemuotoiseen kypsyysnäytteeseen valmistaudutaan lukemalla yliopiston kielikeskuksen verkkosivuilta löytyvät kypsyysnäyteohjeet.