18.08.2017

Ohjeita kielten suuntautumisvaihtoehtoa vaihtaville (opetussuunnitelmien 2015-17 ja 2012-15 mukaan)

Siirtyminen suuntautumisvaihtoehdosta toiseen HuK-tutkinnossa

OPETTAJA -> MONIALAINEN KIELIASIANTUNTIJA

Jos sinut on valittu suoraan opettajankoulutukseen, mutta haluat siirtyä kieliasiantuntijalinjalle, sinua koskevat seuraavat ohjeet:

1. Laadi kieliasiantuntijalinjan mukainen eHOPS ja hyväksytä se hops-ohjaajallasi.
2. Sisällytä hopsiisi ja suorita seuraavat kieliasiantuntijalinjan opinnot:

   • KLSY010 Kandidaatin portfolio 5 op
   • KLSA324 Johdatus diskurssintutkimukseen 5 op (Huom! englannin opiskelijat suorittavat tämän tilalla kurssin EKIA470 Discourse at Work, 5 op)

3. Jos pääaineesi on suomen kieli, sinun tulee suorittaa myös opintojakso HYVY001 Akateeminen opiskelukyky – muutakin kuin pisteitä 2 op, mikäli perusopintosi eivät ole vielä valmiit.

 MONIALAINEN KIELIASIANTUNTIJA -> OPETTAJA

Jos siirryt kieliasiantuntijalinjalta opettajalinjalle, sinua koskevat seuraavat ohjeet:

 1. Siirtymisen kieliasiantuntijalinjalta opettajalinjalle katsotaan tapahtuneen, kun olet saanut pedagogisten aineopintojen opinto-oikeuden. Lisätietoja hakemisesta / valinnaisten opintojen portaali.
 2. Laadi uuden suuntautumisvaihtoehtosi mukainen eHOPS ja hyväksytä se hops-ohjaajallasi.
 3. Sisällytä hopsiisi ja suorita opintojakso KLSA124 Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen 5 op. (Huom! englannin opiskelijat suorittavat tämän tilalla kurssin EKIA315 Current Issues in Teaching English, 5 op)
 4. Suomen kielen opiskelijoiden tulee suorittaa myös opintojakso SKIA602 Suomi toisena kielenä 4 op.

Erityisohjeita

 • Kandidaatin portfolion (tai kurssin MONA1001 Monialainen kieliasiantuntijuus) tekevät kaikki ne opiskelijat, jotka tekevät HuK-tutkinnon monialaisen kieliasiantuntijan suuntautumisvaihtoehdon mukaisesti.
  • Poikkeus: kandidaatin portfolio on vapaaehtoinen niille avoimen väylää tuleville opiskelijoille, joiden tutkinnosta puuttuu vain Tutkijan taidot -osio (KLSA012 Tutkijan taidot 3 op, kandidaattiseminaari 3 op ja kandidaatintutkielma 7 op).
 • Opinto- ja urasuunnittelukurssin tekevät kaikki kielten laitoksen pääaineopiskelijat.
  • Opinto- ja urasuunnittelukurssi on vapaaehtoinen seuraaville opiskelijoille:
   • avoimen väylää tulevat opiskelijat
   • siirto-opiskelijat ja pääainetta vaihtavat, jos alkuperäisen pääaineen perusopinnot on tehty.
 • Opintojakso HYVY001 Akateeminen opiskelukyky – muutakin kuin pisteitä on vapaaehtoinen seuraaville opiskelijoille:
  • suomen kielen opettajalinjan opiskelijat
  • avoimen väylää tulevat opiskelijat
  • siirto-opiskelijat ja pääainetta vaihtavat, jos alkuperäisen pääaineen perusopinnot on tehty
  • opiskelijat, jotka ovat aloittaneet opintonsa v. 2014 tai sitä aiemmin.
  • kielten opiskelijat, jotka aloittavat opintonsa v. 2017 tai myöhemmin (tutkinto-ohjelmaopiskelijat)