21.06.2018

Ohjeita kielten suuntautumisvaihtoehtoa vaihtaville (pääainepohjaista tutkintoa suorittaville)

Siirtyminen suuntautumisvaihtoehdosta toiseen HuK-tutkinnossa

OPETTAJA -> MONIALAINEN KIELIASIANTUNTIJA

Jos sinut on valittu suoraan opettajankoulutukseen, mutta haluat siirtyä kieliasiantuntijalinjalle, sinua koskevat seuraavat ohjeet:

1. Laadi kieliasiantuntijalinjan mukainen eHOPS ja hyväksytä se hops-ohjaajallasi.
2. Sisällytä hopsiisi ja suorita seuraavat kieliasiantuntijalinjan opinnot:

 • MONA1001 Monialainen kieliasiantuntijuus 3-5 op (tai KLSY010 Kandidaatin portfolio 5 op)
 • MONA1000 Johdatus diskurssintutkimukseen 5 op 

 MONIALAINEN KIELIASIANTUNTIJA -> OPETTAJA

Jos siirryt kieliasiantuntijalinjalta opettajalinjalle, sinua koskevat seuraavat ohjeet:

 1. Siirtymisen kieliasiantuntijalinjalta opettajalinjalle katsotaan tapahtuneen, kun olet saanut pedagogisten aineopintojen opinto-oikeuden. Lisätietoja hakemisesta / valinnaisten opintojen portaali.
 2. Laadi uuden suuntautumisvaihtoehtosi mukainen eHOPS ja hyväksytä se hops-ohjaajallasi.
 3. Sisällytä hopsiisi ja suorita opintojakso KOPA1000 Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen 5 op. 
 4. Suomen kielen opiskelijoiden tulee suorittaa myös opintojakso SKIA602 Suomi toisena kielenä 4 op.

Erityisohjeita

 • Kandidaatin portfolion (tai kurssin MONA1001 Monialainen kieliasiantuntijuus) suorittavat kaikki ne opiskelijat, jotka tekevät HuK-tutkinnon monialaisen kieliasiantuntijan suuntautumisvaihtoehdon mukaisesti.
  • Poikkeus: kandidaatin portfolio tai kurssi MONA1001 on vapaaehtoinen niille avoimen väylää tuleville opiskelijoille, joiden tutkinnosta puuttuu vain Tutkijan taidot -osio (KLSA1000 Tutkimuksen teon perusteet ja kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op).
 • Opinto- ja urasuunnittelukurssin tekevät kaikki kielten pääaineopiskelijat.
  • Opinto- ja urasuunnittelukurssi on vapaaehtoinen seuraaville opiskelijoille:
   • avoimen väylää tulevat opiskelijat
   • siirto-opiskelijat ja pääainetta vaihtavat, jos alkuperäisen pääaineen perusopinnot on tehty.
 • Opintojakso HYVY001 Akateeminen opiskelukyky – muutakin kuin pisteitä on pakollinen seuraaville opiskelijoille:
  • opiskelijat, jotka ovat aloittaneet opintonsa vuosina 2015 tai 2016 ja noudattavat vuosien 2015-2017 opetussuunnitelmaa (poikkeus suomen kielen opettajalinjan opiskelijat)