01.06.2018

Opetusperiodit (opetusjaksot)

Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen opetuksen ajoitus syksyllä 2018 ja keväällä 2019

Ajoitukset pohjautuvat yliopiston rehtorin päätökseen opetusjaksoista.

Syyslukukausi 2018

1. periodi 10.9.–28.10.2018
2. periodi 29.10.–21.12.2018

Kevätlukukausi 2019

3. periodi 14.1.–10.3.2019
4. periodi 11.3.–19.5.2019

Syksyllä 1. periodin viimeinen viikko (viikko 43) ja 2. periodin kaksi viimeistä viikkoa (viikot 50 ja 51) ovat varattuja mahdollisille kurssien tenteille. Kyseisillä viikoilla voi olla myös muuta itsenäistä työskentelyä tai kontaktiopetusta.

Keväällä 3. periodin viimeinen viikko (viikko 10) ja 4. periodin kaksi viimeistä viikkoa (viikot 19 ja 20) ovat varattuja mahdollisille kurssien tenteille. Kyseisillä viikoilla voi olla myös muuta itsenäistä työskentelyä tai kontaktiopetusta.

Kevätlukukauden 3. periodin opetus alkaa poikkeuksellisesti viikkoa myöhemmin kuin rehtorin päätöksessä. Huomioithan, että myöhempi aloitus koskee vain kieli- ja viestintätieteiden laitoksen opetusta eli esimerkiksi opiskelemiesi muiden aineiden opetus voi alkaa jo edeltävällä viikolla.

Opetuksen pääsiäistauko on 15.–22.4.2019. Opetus alkaa heti toisen pääsiäispäivän jälkeen tiistaina 23.4.