30.12.2016

Palaute

Kieli- ja viestintätieteiden laitoksessa palautteen antamisen lähtökohtana on avoimuus ja palautteen kehittävä ote. On myös tärkeää, että palaute on oikein kohdennettua ja oikea-aikaista.

Opintojesi kuluessa et tietenkään vain pelkästään anna palautetta, vaan myös vastaanotat sitä. Palautteen antamisessa ja vastaanottamisessa on tärkeää muistaa keskinäinen arvostus ja kunnioitus, jotka muodostavat perustan kollegiaalisuudelle. Antamalla palautetta osallistut oman yhteisösi kehittämiseen, joten olethan siis aktiivinen

Opetusta koskevan palautteen antaminen

Opetusta koskevan palautteen ensisijainen väylä on aina kurssin opettaja, ja jo kurssin kuluessa voit keskustella opettajan kanssa kurssiin ja sen toteuttamiseen liittyvistä asioista. Tähän keskusteluun voit myös varata ajan erikseen tai välittää viestin sähköpostitse.

Toinen tärkeä opetusta koskevan palautteen kanava on yliopiston yhteinen kurssipalaute, jota kerätään jokaiselta käymältäsi kurssilta anonyymisti. Palautelomake on liitetty jokaisen Korpissa olevan kurssin yhteyteen. Kurssipalautteella on tärkeä merkitys: ensisijaisesti se on palautetta kurssin opettajalle kurssin tavoitteiden toteutumisesta, oppimisesta ja opettajan toiminnasta. Toiseksi Korpissa annetun palautteen kautta saadaan tietoa myös kurssijärjestelyistä ja siitä, millaiseksi opiskelijat kokevat ilmapiirin ja oman ryhmänsä toiminnan opetustilanteissa.

Kurssipalautteita ja henkilökohtaisesti annettua palautetta hyödynnetään opetuksen suunnittelussa ja opetussuunnitelmatyössä. Kurssipalautetta hyödynnetään yliopistossa myös laajemmin yksikkö- ja yliopistotasoisina koonteina koulutuksen strategisen suunnittelun ja pedagogisen kehittämisen tukena.

Opetukseen liittyvää palautetta on tarvittaessa mahdollista antaa myös oppiaineen pääedustajalle tai pedagogiselle johtajalle.  Opiskeluun liittyvistä asioista voit toki keskustella aina myös esimerkiksi hops-ohjauksessa tai opettatuutor-/omaopettajatapaamisissa. Yleisemmän tason palaute, kuten opetusjärjestelyihin liittyvä palaute, välittyy myös esimerkiksi amanuenssin tai opetuksen kehittämisryhmän opiskelijajäsenien kautta.

Palautteen saaminen opinnoista

Opiskelijalla on aina mahdollisuus opintojaksokohtaisen palautteen saamiseen. Palautteen saamisen tavoista kerrotaan usein kurssin aikana ja myös esimerkiksi kirjatenteistä sinun on mahdollista pyytää palautetta. Perussääntö on, että mikäli muita ohjeita ei ole annettu, palautteen saamisesta on hyvä sopia opintojakson vastuuopettajan kanssa kahden viikon kuluessa kurssin, tentin tai muun vastaavan suorituksen tulosten saamisesta.