08.10.2018

Opintokokonaisuuksien koonti ja kokonaisarvosanan laskeminen

Kun opintokokonaisuus (perus-, aine- tai syventävät opinnot, tai muu opintokokonaisuus) valmistuu eli kun olet suorittanut kaikki opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit, se kootaan opintosuoritusotteelle kokonaisuudeksi ja sille lasketaan kokonaisarvosana. Huomaathan, että kokoaminen ei tapahdu automaattisesti, vaan sinun tulee itse huolehtia koontipyynnön lähettämisestä.

Opintokokonaisuudet kootaan aina sillä laitoksella tai tiedekunnassa, jonka oppiaineesta on kyse. Ohjeet koontipyynnön tekemisestä löydät asianomaisen laitoksen tai tiedekunnan verkkosivuilta.

Suoritettuasi kaikki tietyn opintokokonaisuuden opinnot, se täytyy koota. Pyytämällä opintokokonaisuuden kokoamista kokonaisuus on valmis eikä vaadi täydennystä suoritusvaatimusten muuttuessa. Koonnin voi hoitaa helpoiten Korpissa.

Ohjeet kieli- ja viestintätieteiden laitoksen opintojen koontipyyntöjä varten

Tee koontipyyntö mieluiten Korpin eHops-sovelluksen kautta (Rakenne-välilehdellä).

Opintokokonaisuuden koontia voit pyytää myös sähköpostitse:

  • Viestintätieteet: Lähetä koontipyyntösi viestintätieteiden koulutussuunnittelijalle. Kerro viestissäsi, minkä opintokokonaisuuden koonnista on kyse ja mitkä opintojaksot koottavaan opintokokonaisuuteen sisältyvät.  Ilmoita myös koko nimesi ja syntymäaikasi. Pyyntösi perusteella koulutussuunnittelija tarkistaa opintokokonaisuuteen kuuluvat opinnot, laskee kokonaisuudelle arvosanan ja tekee koonnin.
  • Kielitieteet: Lähetä koontipyyntösi koottavan opintokokonaisuuden oppiaineen koulutussuunnittelijalle. Kerro viestissäsi, minkä opintokokonaisuuden koonnista on kyse ja mitkä opintojaksot koottavaan opintokokonaisuuteen sisältyvät.  Ilmoita myös koko nimesi ja syntymäaikasi. Pyyntösi perusteella koulutussuunnittelija tarkistaa opintokokonaisuuteen kuuluvat opinnot, laskee kokonaisuudelle arvosanan ja tekee koonnin.

Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen koulutussuunnnittelijoiden oppiaineet ja yhteystiedot löydät henkilökuntasivulta. Jos olet epävarma siitä, oletko suorittanut kaikki kokonaisuuteen vaadittavat opintojaksot, ota yhteyttä koulutussuunnittelijaan. 

Opintokokonaisuuden kokonaisarvosanan laskeminen

Yliopiston tutkintosäännön mukaisesti opintokokonaisuuksien kokonaisarvosana lasketaan opintojaksojen numeeristen arvosanojen opintopisteillä painotettuna keskiarvona pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun tai ylempään kokonaislukuun, jos keskiarvo on täsmälleen kahden kokonaisluvun puolivälissä.

Mikäli opintosuoritukselle ei ole annettu numeerista arvosanaa, sitä ei oteta huomioon opintokokonaisuuden arvosanaa laskettaessa.

Syventäviin opintoihin kuuluvaa tutkielmaa (maisterintutkielmaa) ei lueta osaksi syventävien opintojen opintokokonaisuutta, kun lasketaan opintokokonaisuuden arvosana.

Kokonaisuuksien koonti on tärkeää, sillä HuK- tai FM-tutkintoa ei voida myöntää ennen kuin kaikki suorittamasi opintokokonaisuudet on koottu ja niille on laskettu arvosana. Huomaa myös, että kokonaisuudet eivät vanhene, mutta irralliset opintojaksot voivat vanhentua opetussuunnitelmien muuttuessa.