25.10.2016

Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

Lait, asetukset sekä yliopiston tutkinto- ja johtosäännöt määrittelevät opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet.

  • Opiskelijan oikeudet on koottu JYY:n sivuille.
  • Opiskelijan velvollisuudet (yliopiston johtosäännön ja tutkintosäännön mukaan) ovat seuraavat:

 

Jyväskylän yliopiston johtosääntö

(Hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa 11.12.2013,14.5.2014, 14.1.2015 ja 16.3.2015 tehdyin muutoksin)

36 §
Opiskelija vastaa opinnoistaan ja edistää toiminnallaan niin omaa kuin muidenkin oppimista sekä noudattaa opiskelussaan eettisiä periaatteita. Opiskelija noudattaa opetukseen liittyviä ohjeita ja aikatauluja sekä osallistuu siihen opetukseen, johon hän on ilmoittautunut.

 

Jyväskylän yliopiston tutkintosääntö 

(Hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa 16.3.2015.)

7 LAATU JA LAADUNHALLINTA, 52 § Vastuut koulutuksen laadunhallinnassa

Opiskelija vastaa opiskelustaan ja opintojensa etenemisestä.