15.06.2018

Kielitieteiden portfoliotyöskentely lukuvuonna 2018-2019

Sivua päivitetään elo-syyskuussa 2018

Kurssikuvaukset

 • KLSY010 Kandidaatin portfolio 5 op (opetussuunnitelmassa 2015-2017) 
 • MONP1000 Kohti monialaista kieliasiantuntijuutta 5 op (opetussuunnitelmassa 2017-2020)
 • MONA1001 Monialainen kieliasiantuntijuus 3-5 op (opetussuunnitelmassa 2017-2020)
 • KLSY012 Maisterin portfolio 5 op (opetussuunnitelmissa 2015-2017 ja 2017-2020) 

löydät oman oppiaineesi opetussuunnitelmista ja kurssien Optima/Moodle -työtilasta.

Kun ilmoittaudut kurssille Korpissa, saat pääsyn Optiman/Moodlen työtilaan, jossa on paljon tietoa ja materiaalia portfoliotyöhön liittyen.

Portfoliotyöskentely kandidaatintutkinnossa (vain monialaisille kieliasiantuntijoille) lukuvuonna 2018-19

Opetussuunnitelman 2015-17 mukaan kandidaatinportfoliota tehdään kurssilla KLSY010 Kandidaatin portfolio. Tarkista laitoksen linjaukset erityistapausten kohdalta täältä. Lukuvuonna 2018-19 opintojaksoa KLSY010 ei järjestetä enää erillisenä vaan portfoliotyöskentely on integroitu MON-kursseihin Opetussuunnitelman 2017-2020 mukaan. Työskentelyt tapahtuu osana kursseja MONP1000 Kohti monialaista kieliasiantuntijuutta ja MONA1001 Monialainen kieliasiantuntijuus.

Opetussuunnitelmien siirtymäaikana lv. 2018-19 noudatetaan seuraavia käytäntöjä

 1. Opiskelija aloittaa kolmannen opiskeluvuotensa ja kandidaatintutkielmaopintonsa.
  --> Opiskelija ilmoittautuu kurssille MONA1001 ja viimeistelee portfolionsa tällä kurssilla. Kurssin päätteeksi järjestetään seminaareja, joissa portfolioita käydään läpi ja kommentoidaan. Portfolio kirjataan koodilla MONA1001 5 op. Ilmoittautuminen kurssille MONA1001.

 2. Opiskelija aloittaa toisen opiskeluvuotensa ja hän on aloittanut portfoliotyön kurssilla MONP1000 5 op syksyllä 2017 (tietoja päivitetään keväällä 2018!).
  -->Syksyllä 2018 opiskelija voi halutessaan osallistua kurssin MONP1000 työpajoihin. Työpajoissa voi tutustua eportfolio-sovellukseen (loka- ja marraskuussa), kuulla työelämätarinoita ja jakaa ajatuksia työelämätavoitteista (työelämäluento 12.11. klo 10-12 MaA211 ja työpaja työelämätavoitteista 19.11. klo 10-12, Ruu D 104 Helena). Jos haluat osallistua eportfolio-sovellus -työpajoihin, ota yhteyttä kurssin opettaja Hilkka Paldaniukseen.
  Kurssi MONA1001 suoritetaan kolmantena opiskeluvuonna (tai samana vuonna kuin kandidaatintutkielmaopinnotkin) ja portfolio kirjataan sen kurssin päätteeksi koodilla MONA1001 2 op.
  (Halutessaan opiskelija voi osallistua keväällä 2018 myös työelämäpäiviin ja vertaistukipajoihin, jotka järjestetään osana kurssia MONA1001. )

 3. Opiskelija aloittaa ensimmäisen opiskeluvuotensa.
  --> Opiskelija aloittaa portfoliotyön kurssilla MONP1000 5 op ensimmäisenä opiskeluvuonna ja jatkaa sitä kurssilla MONA1001 3 op kolmantena opiskeluvuonna (tai samana vuonna kuin hän tekee kandidaatintutkielmaopintonsakin). Ilmoittautuminen kurssille MONP1000.

Portfoliotyöskentely maisterintutkinnossa (kaikille kielten opiskelijoille)

KLSY012 Maisterin portfolio -kurssi kuuluu kaikille kielten maisteriopintoja tekeville pääaineopiskelijoille (koskee siis sekä monialaisia kieliasiantuntijoita että (kielten ja äidinkielen) opettajaksi opiskelevia ja myös opintonsa suoraan maisteriopinnoista aloittavia). Kurssille voi ilmoittautua, kun kandidaatintutkinto alkaa olla kasassa (kolmantena tai neljäntenä opiskeluvuonna). Ilmoittautuessaan opiskelija saa pääsyn kurssin Optima/Moodle -työtilaan, josta löytyy lisätietoa työskentelystä.

Päivitetään elokuussa 2018 -->Maisterinportfoliotyöskentely alkaa syksyllä 2018 aloitusluennolla ?.9. klo 14.15 (prof. Kirsi Pakkanen-Kilpiä). Työpajoja järjestetään lukuvuonna 2018-18 useita. Ilmoittautuminen luennolle ja työpajoihin (KLSY012 Maisterin portfolio).

Maisterin portfolio jätetään tarkastukseen Optiman/Moodlen palautuslaatikkoon

TÄYDENTÄVIÄ OPINTOJA MAISTERIN PORTFOLIOTA TYÖSTÄVILLE

Monialaisen kieliasiantuntijan maisteriohjelmassa aloittanut opiskelija, joka ei ole kandidaattiopinnoissaan tutustunut portfoliotyöskentelyyn, voi halutessaan osallistua kurssien MONP1000 Kohti monialaista kieliasiantuntijuutta ja/tai MONA1001 Monialainen kieliasiantuntijuus -kurssien työpajoihin.

Kurssilla MONP1000 syksyllä 2017 voi  jakaa ajatuksia työelämätavoitteista (työelämäluento 12.11. klo  10-12 MaA211 ja työpaja työelämätavoitteista 19.11. klo 10-12, Ruu D 104 Helena). Näihin tapahtumiin ei tarvitse ilmoittautua Korpissa.

Työpajassa keväällä 2018 (osana kurssia MONA1001) voi saada opastusta osaamisen tunnistamiseen ja kuvaamiseen (luento ?). Kurssilla MONA1001 järjestetään myös työelämä-/alumniluentoja (aika?). Edellisiin tapahtumiin ei tarvitse ilmoittautua Korpissa.

Kaikille valinnaisia vapaaehtoisia työelämäopintoja, joilla voi laajentaa omaa työllistymisosaamistaan, järjestää yliopiston työelämäpalvelut -yksikkö (löytyvät Korpista URAP- ja URAA-koodeilla). Nämä opinnot eivät kuulu varsinaisesti laitoksen portfoliotyöskentelyn ohjelmaan, mutta niillä voi mahdollisesti korvata osia maisterin portfoliosta. TYTTI  on työelämäinformaation tietopalvelu ja sieltä löytyy paljon työelämäaiheista materiaalia.