25.01.2017

Sivuaineopinnot

Sivuaine- ja muiden opintojen määrä

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon (HuK) vähimmäislaajuus on 180 opintopistettä. Tutkinto koostuu

  • pääaineen pakollisista opinnoista (80 op)
  • pakollisista viestintä- ja kieliopinnoista
  • sivuaineopinnoista
  • muista opinnoista.

Sivuaine- ja muiden opintojen määrä voi vaihdella hieman  oppiaineittain.  Yleisesti sivuaine- ja muiden opintojen osuus humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnosta (HuK) on 85 - 90 op. Minimivaatimuksena sivuaineopinnoille on, että niiden tulee sisältää vähintään yksi perusopintokokonaisuus tai muu opintokokonaisuus.

Filosofian maisterin (FM) tutkinnon vähimmäislaajuus on 120 op, joka koostuu pääaineen pakollisista opinnoista (80 op) sekä muista opinnoista (40 op). FM-tutkinnon muut opinnot voivat olla vapaasti valittavia sivuaineita tai esimerkiksi pääaineen täydentäviä tai valinnaisia opintoja.

Tutkintorakenteet on esitelty tarkemmin oman oppiaineesi opetussuunnitelmassa laitoksen verkkosivuilla.

Sivuaineiden valinta ja sivuainevalikoima

Sivuaineiden valinnassa kannattaa ottaa huomioon omat kiinnostuksen kohteet ja vahvuudet sekä miettiä sitä, minkälaiset sivuaineet parhaiten ja mielekkäästi tukisivat oman pääaineen opintoja. Valinnassa on hyvä ottaa huomioon myös työelämän vaatimukset, sillä hyvin valitut sivuaineet ja tutkintokokonaisuus helpottavat suuntautumista työelämään.

Työnantajat arvostavat monialaisia sivuainevalintoja, ja kukin työnantaja painottaa niitä sivuaineita, jotka ovat työtehtävien kannalta hyödyllisiä. Esimerkiksi työpaikkailmoituksista voi saada hyödyllisiä vinkkejä sivuaineiden valintaan.

Sivuaineet ovat joko vapaita tai haettavia. Useita oppiaineita voi opiskella vapaasti, mutta jollei näin ole, opinto-oikeutta haetaan kirjallisella hakemuksella kevään tai syksyn sivuainehaussa, huhtikuun tai lokakuun loppuun mennessä. Joissain yksittäisissä oppiaineissa, kuten kielissä, on hakumenettelynä sivuainekoe.

Sivuaineopintoja voit suorittaa myös esimerkiksi Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa, Jyväskylän kesäyliopistossa sekä muissa Suomen yliopistoissa ja niiden avoimissa yliopistoissa.

Lisää tietoa sivuaineiden valitsemisesta, sivuainetarjonnasta ja sivuaineoikeuksien hakemisesta saat seuraavien linkkien kautta:

Kieli- ja viestintätieteiden laitoksessa sivuainevalinnoissa ohjaavat ja neuvovat opettajatuutorit ja omaopettajat sekä amanuenssit.