05.03.2018

Tentit ja tentti-ilmoittautuminen

Opintoihin kuuluu kahdenlaisia tenttejä: kursseihin liittyviä tenttejä sekä erillisiä kirjatenttejä.

Kontaktiopetuskursseihin liittyvät tentit järjestetään kurssilla ilmoitettavilla tavoilla. 

Tenttien suorittaminen yleisenä tenttipäivänä

Tentti-ilmoittautuminen Korpissa

Kielten tentit:
 • Valitse Opinnot > Tentit > Ilmoittautuminen
 • Kirjoita tentin koodi tai sen alku  (esim. RUOA).
 • Valitse Näytä tentit listana tai taulukkona.
 • Klikkaa alleviivattua kurssin nimeä, niin pääset ilmoittautumaan.
 • Mikäli tentissä on vaihtoehtoista kirjallisuutta, muista ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittaa  tarkasti ne tenttikirjat, jotka aiot tenttiä.
Viestintätieteiden tentit:
 • Etsi opintojakso, jonka haluat tenttiä kohdasta Opinnot > Kurssit ja kokonaisuudet
 • Ilmoittaudu opintojaksolle opiskelijaksi.
 • Ilmoittaudu haluamaasi tenttiin. Tentit löytyvät kurssikuvauksen alta.
 • Mikäli tentissä on vaihtoehtoista kirjallisuutta, muista ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittaa  tarkasti ne tenttikirjat, jotka aiot tenttiä.

Tentti-ilmoittautumisen peruminen

Pohdithan aina ennen tenttiin ilmoittautumista omaa aikatauluasi ja jaksamistasi: tenttiin kannattaa ilmoittautua vain, jos oikeasti ennätät siihen lukea. Mikäli olet ilmoittautunut yleiseen tenttiin Korpin kautta, mutta et pääsekään paikalle, sinun tulee peruuttaa tentti-ilmoittautumisesi. Peruuttaminen tapahtuu seuraavasti:

 • poistamalla ilmoittautuminen Korpissa, mikäli ilmoittautumisaika ei ole vielä umpeutunut
 • sähköpostitse sekä oman oppiaineesi koulutussuunnittelijalle että tentaattorille viimeistään keskiviikkona klo 12:een mennessä
 • sairaustapauksissa viimeistään tenttipäivän aamuna sähköpostitse tentaattorille

Mikäli ilmoittautumista ei ole peruutettu eikä opiskelija saavu tenttiin, tenttiä ei arvostella lainkaan. Jos opiskelija saapuu tenttiin, avaa kuoren, muttei jätä vastausta, tentti arvioidaan hylättynä.

eTentti

eTentti on sähköinen tentti, jonka voit suorittaa itsenäisesti yliopiston kirjaston tai X-rakennuksen eTentti-tilassa. Jos kirjatentti on mahdollista tehdä eTenttinä, tästä kerrotaan tentin tiedoissa opetusohjelmassa ja Korpissa. eTenttiin ilmoittautuminen tapahtuu eTentti-sovelluksessa. eTenttiin liittyvät ohjeet löydät yliopiston IT-palveluiden verkkosivuilta.

Tenttiohjeita