19.12.2016

Millainen on hyvä tenttivastaus?

Hyvä tenttivastaus on tiedoiltaan tarkka ja tiivis ja näyttää kykyä käsitellä ja arvioida käsiteltäviä asioita.

Hyvä tenttivastaus ei välttämättä ole pitkä. Siinä pitäisi kuitenkin osoittaa lukijalle ymmärtäneensä sen, mitä on lukenut. Hyvässä tenttivastauksessa käytetään tarkkoja käsitteitä, määritellään ne tarvittaessa, osoitetaan asioiden ja ilmiöiden yhtäläisyyksiä tai vertaillaan eroja. Erinomaista on myös taito arvioida käsiteltäviä asioita vakuuttavasti perustellen. Perustelemattomat väitteet, liioitellut johtopäätökset, epämääräiset käsitteet tai kommentoimatta vastauspapereihin sinänsä oikein kopioidut yksityiskohdat eivät luo vakuuttavaa kuvaa oppimistavoitteiden saavuttamisesta.

Tenttitulos on palautetta siitä, miten opintojakson tavoitteet on saavutettu. Numero ei kuitenkaan kerro, mitä tuli erinomaisesti opituksi tai minkä oppimista voisi vielä syventää. Jos siis yllätyt saamastasi arvosanasta, pyydä tentaattorilta henkilökohtaista palautetta.