25.10.2016

Tenttien tulokset ja arviointi

Tenttien tulokset ovat saatavilla kahden viikon kuluttua suorituksesta. eTentti-järjestelmässä suoritetun tentin tulokset ovat saatavilla kolmen viikon kuluttua suorituksesta. Joskus tentaattorilla saattaa olla hyväksyttävä syy tenttien arvostelun myöhästymiseen (esimerkiksi virkamatka tai sairaus). Tähän tarvitaan kuitenkin aina laitoksen johtajan lupa ja tentaattorin on aina tällöin ilmoitettava myöhästymisestä opiskelijoille erikseen.

Tenttien arvioinnissa käytetään seuraavaa numeerista asteikkoa:

  • 5 - erinomainen,
  • 4 - kiitettävä,
  • 3 - hyvä, 
  • 2 - tyydyttävä,
  • 1 - välttävä ja
  • 0 - hylätty.

Lisää tietoa opintojen arvioinnista löytyy yliopiston tutkintosäännöstä.