12.10.2017

Tenttien tulokset ja arviointi

Tenttien tulokset ovat saatavilla kahden viikon kuluttua suorituksesta. Joskus tentaattorilla saattaa olla hyväksyttävä syy tenttien arvostelun myöhästymiseen (esimerkiksi virkamatka tai sairaus). Tähän tarvitaan kuitenkin aina laitoksen johtajan lupa ja tentaattorin on aina tällöin ilmoitettava myöhästymisestä opiskelijoille erikseen.

Lisää tietoa opintosuoritusten arvioinnista löytyy yliopiston tutkintosäännöstä.