30.12.2016

Tiedottaminen, sähköpostilistat ja infotilaisuudet

Sähköposti

Opintoasioista tiedotetaan ensisijaisesti sähköpostilla, joten kaikkien opiskelijoiden on tärkeää liittyä oppiaineiden sähköpostilistoille. Käytä aina yliopiston sähköpostiosoitettasi.

Tarkemmat ohjeet sähköpostilistojen käytöstä löytyvät yliopiston IT-palveluiden sivuilta.

Sähköpostilistalle liittyminen

Lähetä tyhjä sähköpostiviesti osoitteeseen listannimi-subscribe at lists.jyu.fi (esim. vie-puheviestinta-subscribe at lists.jyu.fi).  Myös viestin aihekenttä tulee jättää tyhjäksi.

Viestintätieteiden opiskelijat liitetään oman oppiaineensa sähköpostilistalle opintojensa alussa, mutta kielten opiskelijoiden tulee liittyä listoille itse.

Kielten opiskelijoiden sähköpostilistat

 • suo-net (suomi)
 • germanistit (saksa)
 • romklass (rom.fil.)
 • venaja (venäjä)
 • klubben (ruotsi)
 • english (englanti)
 • viittomakieliset (suomalainen viittomakieli)
 • yk (yhdistyneet kieltenlukijat eli kaikki kielten laitoksen opiskelijat)

Viestintätieteiden pääaineopiskelijoiden sähköpostilistat

 • vie-journalistit (journalistiikka)
 • vie-icc (kulttuurienvälinen viestintä)
 • vie-puheviestinta (puheviestintä)
 • vie-yviopetus (yhteisöviestintä)

Viestintätieteiden sivuaineopiskelijoiden sähköpostilistat

 • vie-puhsivu (puheviestintä)
 • vie-yvisivu (yhteisöviestintä)

Verkkosivut

Myös verkkosivut ovat tärkeä tiedotuskanava. Käytäthän siis aktiivisesti laitoksen, humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan ja yliopiston verkkosivuja. Erityisen tärkeitä ovat opiskelijoille suunnatut opiskelua koskevat sivut. Opintoihisi liittyvissä kysymyksissä tarkista aina ensin,  löytyykö vastaus kysymykseesi jo verkkosivuilta. Sivuaineisiisi liittyvissä kysymyksissä käänny sivuainelaitoksesi tai -tiedekuntasi verkkosivujen puoleen.

Myös kieli- ja viestintätieteiden laitoksen oppiaineilla on omat verkkosivunsa. Oppiaineiden omilta sivuilta löydät juuri kyseisen oppiaineen opiskeluun liittyvää tietoa ja ohjeita.

Infotilaisuudet

Opiskeluun ja opintoihin liittyvistä asioista järjestetään säännöllisesti infotilaisuuksia. Osallistuthan näihin tilaisuuksiin, sillä niiden sisältöihin liittyen ei anneta jälkikäteen henkilökohtaista neuvontaa, vaan opiskelijan on otettava käsitellyistä asioista selvää itse esim. opiskelutovereilta tai verkkosivuilta.

Opiskelijat ovat myös tervetulleita osallistumaan laitoskokoukseen, joka kokoontuu kahdesti vuodessa. Laitoskokoukset ovat henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteisiä kokouksia. Kokouksien ajankohdasta tiedotetaan etukäteen sähköpostitse, ja opiskelijoilla on halutessaan mahdollisuus ehdottaa käsiteltäviä asioita kokouksen asialistalle.

Menneiden infotilaisuuksien materiaaleja on koottu omalle sivulleen.