19.03.2018

Tutkintojen anominen

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan humanistisen alan perustutkinnot ovat

  • humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto eli HuK-tutkinto (väh. 180 op)
  • filosofian maisterin tutkinto eli FM-tutkinto (väh. 120 op)

Tarkempaa tietoa tutkinnoista ja niiden laajuuksista ja rakenteesta löydät humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan verkkosivuilta sekä oman oppiaineesi opetussuunnitelmasta.

Kun olet suorittanut kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot, voit anoa tutkintoa humanistis-yhteiskuntatieteelliseltä tiedekunnalta joko sähköisesti Korpissa tai palauttamalla tiedekunnan kansliaan täytetyn tutkinnonanomuslomakkeen. Tarkemmat ohjeet löydät humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan verkkosivuilta. Opastusta tutkinnon anomiseen saat tarvittaessa tiedekunnan opintokansliasta (Opinkivi-rakennus, huone OPK116).

Tutkintoa anoessasi sinun on itse huolehdittava siitä, että kaikki tutkintoosi sisällytettävät opintokokonaisuudet on koottu kokonaisuuksiksi opintorekisteriin ja niille on laskettu kokonaisarvosana. Jos olet epävarma siitä, onko sinulla koossa kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot, ota yhteyttä oman oppiaineesi koulutussuunnittelijaan.

Humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa HuK- ja FM-tutkinnot hyväksytään dekaanin päätöksellä. Tutkintotodistuksen voi joko hakea tiedekunnan kansliasta tai se voidaan postittaa kotiin. Tutkinnon saamisessa kestää yleensä noin kaksi viikkoa, ruuhka-aikoina (touko-kesäkuu ja joulukuu) voi kestää pidempäänkin.