19.05.2018

Ohjeita ja tietoa tutkinnon vapaasti valittavien opintojen valintaa varten

Sisällys

1. Vapaasti valittavien opintojen määrä

2. Mitä vapaasti valittavat opinnot voivat olla?

2.1 Muiden alojen tai oppiaineiden opinnot (sivuaineopinnot)
2.2. Työelämävalmiuksia kehittävät opinnot
2.3. Kansainvälisen opiskelijavaihdon aikana suoritetut opinnot
2.4. Valinnaiset viestintä- ja kieliopinnot

3. Ohjaus ja neuvonta opintovalinnoissa

1. Vapaasti valittavien opintojen määrä

Kandidaatin ja maisterin tutkintoihin kuuluu tietty määrä vapaasti valittavia opintoja. Oman oppiaineesi opetussuunnitelmasta voit tarkistaa, minkä verran vapaasti valittavia opintoja tutkintoosi kuuluu pakollisten opintojen lisäksi. Opetussuunnitelmasta käy myös ilmi, mikäli vapaasti valittaville opinnoille on muita vaatimuksia.

Jos olet aloittanut opintosi ennen syksyä 2017 ja opiskelet pääainepohjaisesti opetussuunnitelman 2015–2017 (tai aiemman) rakenteen mukaisesti, kutsutaan vapaasti valittavia opintoja sivuaine- ja muiksi opinnoiksi. Minimivaatimuksena kandidaatin tutkinnon sivuaineopinnoille on, että niiden tulee sisältää vähintään yksi perusopintokokonaisuus tai muu opintokokonaisuus.

2. Mitä vapaasti valittavat opinnot voivat olla?

Vapaasti valittavat opinnot voivat olla esimerkiksi

2.1 Muiden alojen tai oppiaineiden opinnot (sivuaineopinnot)

Kun pohdit, mitä muiden alojen opintoja opiskelisit oman oppiaineesi lisäksi, kannattaa ottaa huomioon omat kiinnostuksen kohteesi ja vahvuutesi sekä miettiä, minkälaiset opinnot parhaiten ja mielekkäästi tukisivat oman oppiaineesi opintoja. Valinnassa on hyvä ottaa huomioon myös työelämän vaatimukset. Laitoksen verkkosivuilta löydät lisää neuvoja muiden opintojen valintaan.

Muiden alojen opintoja voit kätevimmin valita Jyväskylän yliopiston omasta tarjonnasta. Myös esimerkiksi avoimet yliopistot, Jyväskylän Kesäyliopisto ja erilaiset yliopistoverkostot tarjoavat vaihtoehtoja.

2.1.1 Jyväskylän yliopiston tarjoamat opinnot

Jyväskylän yliopisto tarjoaa hyvät mahdollisuudet opiskella muiden alojen opintoja yli tiedekuntarajojen. Jyväskylän yliopistossa tarjolla olevat opinnot löydät valinnaisten opintojen portaalista (entinen sivuaineportaali). Mikäli opintoihin ei ole ns. vapaata opiskeluoikeutta, sinun on haettava siihen opiskeluoikeutta valinnaisten opintojen portaalista löytyvien ohjeiden mukaisesti. 

2.1.2. Avoimen yliopiston opinnot

Avoin yliopisto tarjoaa yliopisto-opintoja kaikille niistä kiinnostuneille. Opetus vastaa laadultaan ja opintovaatimuksiltaan yliopiston tutkinto-opiskelijoille järjestämää opetusta. Useissa avoimen yliopiston oppiaineissa opintoja on mahdollista suorittaa etäopiskellen. Opintoihin voi liittyä myös vapaaehtoista tai pakollista, enimmäkseen iltaisin ja viikonloppuisin toteutettavaa lähiopetusta.

Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa on tarjolla noin 40 eri oppiaineen opintoja. Opinnot ovat maksullisia, mutta joissakin oppiaineissa on tarjolla maksuttomia kiintiöpaikkoja Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoille. Lisätietoja Jyväskylän avoimen yliopiston oppiainetarjonnasta ja ilmoittautumisesta: http://www.avoin.jyu.fi/.

Myös muissa Suomen yliopistojen avoimissa yliopistoissa suoritetut opinnot voidaan sisällyttää osaksi Jyväskylän yliopistossa suoritettavaa tutkintoa. Kaikkien Suomen avoimien yliopistojen tarjonnan löydät Opintopolusta tai avoimien yliopistojen omilta sivuilta.

2.1.3 Jyväskylän Kesäyliopiston tarjoamat opinnot

Jyväskylän kesäyliopiston tavoitteena on täydentää avoimen yliopisto-opetuksen tarjontaa tuomalla Jyväskylään aineita, joita Jyväskylän yliopistossa ei voi opiskella. Kesäyliopiston avoin yliopisto opetus rakentuu siis Suomen muiden yliopistojen opinnoista. Suurin osa järjestettävästä opetuksesta on muodoltaan perinteiseen lähityöskentelyyn perustuvaa opiskelua. Opetus on maksullista, mutta Jyväskylän yliopiston perustutkinto-opiskelijat saavat 50 %:n alennuksen kesäyliopiston opintomaksuista. Lisätietoja opetustarjonnasta ja ilmoittautumisesta: http://kesayo.jyu.fi/.

Huomioithan, että nimestään huolimatta kesäyliopisto tarjoaa enimmäkseen syksyllä ja keväällä järjestettäviä opintoja.

2.1.4 Yliopistoverkostojen opinnot

Yliopistoverkostot ovat yliopistoista ja korkeakouluista tietyn aiheen tai tieteenalan ympärille koottuja yhteistyöverkostoja, jotka järjestävät koulutusta ja tekevät tutkimusta omilla aloillaan. Opiskelijat valitaan verkosto-opintoihin vuosittain mukana olevien yliopistojen opiskelijoista.

Tietoa yliopistoverkostoista, joissa Jyväskylän yliopisto on mukana, löydät yliopiston valinnaisten opintojen oppaasta. 

2.2 Työelämävalmiuksia kehittävät opinnot

Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen oppiaineiden opetussuunnitelmiin kuuluu omia työelämävalmiuksia kehittäviä opintoja, kuten esimerkiksi työharjoittelua tai erilaisia projektiopintoja. Kandidaatin ja maisterin tutkintojen vapaasti valittaviin opintoihin (muihin opintoihin) voit lisäksi valita yliopiston ja eri tiedekuntien järjestämiä työelämävalmiuksia kehittäviä opintoja eli ns. työelämäopintoja. Työelämäopintojen aihepiirit liittyvät esimerkiksi tieto- ja viestintäteknologiaan, liiketoimintaan ja yrittäjyyteen sekä työelämän eri ilmiöihin.

Tarjolla olevat työelämäopinnot löydät seuraavista linkeistä:

Lue lisää työelämävalmiuksia kehittävistä opinnoista kieli- ja viestintätieteiden laitoksen verkkosivuilta.

2.3 Kansainvälisen opiskelijavaihdon aikana suoritetut opinnot

Tietoa vaihto-opinnoista osana tutkintoa löydät kieli- ja viestintätieteiden laitoksen verkkosivuilta.

2.4 Valinnaiset viestintä- ja kieliopinnot

Tutkintojen vapaasti valittaviin opintoihin (muihin opintoihin) voit sisällyttää myös yliopiston kielikeskuksen tarjoamia viestintä- ja kieliopintoja.

3. Ohjaus ja neuvonta opintovalinnoissa

Kieli- ja viestintätieteiden laitoksessa opintovalinnoissa ohjaavat ja neuvovat koulutussuunnittelijat ja omaopettajat.