28.08.2017

Neuvoja muiden alojen opintojen (sivuaineopintojen) valintaan

Kun pohdit, mitä muiden alojen opintoja opiskelisit oman oppiaineesi lisäksi, kannattaa ottaa huomioon omat kiinnostuksen kohteet ja vahvuudet sekä miettiä, minkälaiset opinnot parhaiten ja mielekkäästi tukisivat oman oppiaineesi opintoja. Valinnassa on hyvä ottaa huomioon myös työelämän vaatimukset, sillä hyvin valitut opinnot ja tutkintokokonaisuus helpottavat suuntautumista työelämään. Työnantajat arvostavat monialaisia ainevalintoja, ja kukin työnantaja painottaa niiden alojen opintoja, jotka ovat työtehtävien kannalta hyödyllisiä. Esimerkiksi työpaikkailmoituksista voit saada hyödyllisiä vinkkejä muiden alojen opintojen valintaan.

Valitessasi muiden alojen opintoja voit pohtia esimerkiksi seuraavia asioita.

Omat kiinnostukset ja vahvuudet

 Jos seuraat omia kiinnostuksiasi ja vahvuuksiasi opintovalinnoissasi, voi se parantaa mahdollisuuksiasi päästä työelämässä tehtäviin, jotka sinua kiinnostavat ja ”sytyttävät”. Tosin jos jokin oppiaine ei heti ensimmäisellä luennolla innosta, voi se hyvin myöhemmin osoittautua hyödylliseksi ja kiinnostavaksi.

Tekemällä tutkinnostasi omannäköisen erotut muista alasi opiskelijoista. Toisaalta toisilta opiskelijoilta voit saada kullanarvoisia vinkkejä ja ideoita omiin opintoihisi. Tutustu, verkostoidu, ole utelias. Suuntaudu myös esimerkiksi kesätöiden, harrastusten ja luottamustehtävien perusteella.

 Työelämän odotukset ja tuleva työ

Millaisia tietoja, taitoja ja osaamista työelämässä arvostetaan tällä hetkellä? Millainen työ sinua kiinnostaa? Onko jokin tietty oppiaine erityisen merkityksellinen sinua kiinnostavien työtehtävien kannalta tai pätevöittävätkö jotkut tietyt opinnot kyseisiin tehtäviin? Minkälaiset opinnot tukisivat oman oppiaineesi opintoja?

Ota selvää, uskalla kysyä, seuraa alaasi ja aikaasi, osallistu, visioi, aseta tavoitteita, usko omiin ajatuksiisi, tekemiseesi ja tulevaisuuteesi.

Kuinka paljon opiskella muita oppiaineita?

Se, kuinka useaa muuta oppiainetta opiskelet ja kuinka pitkälle, on riippuvainen kokonaisuudesta ja omista tavoitteistasi. Mieti, milloin kannattaa syventyä johonkin oppiaineeseen perusopintojen ja milloin perus- ja aineopintojen verran. On myös tarjolla paljon tiettyyn teemaan keskittyviä opintokokonaisuuksia. Myös yksittäiset kurssit voivat olla hyödyllisiä ja käyvät osaksi tutkintoa.

Olemassaolevat vaihtoehdot

 Selvitä, millaisia svaihtoehtoja on tarjolla eri tiedekunnissa. Tutustu verkkosivuihin, oppiainekuvauksiin ja opetussuunnitelmiin.  Voit myös täydentää opintojasi esimerkiksi opiskelemalla avoimessa yliopistossa tai ulkomaisissa yliopistoissa. 

 Kokonaisuus ratkaisee

Mieti, millaisen kokonaisuuden omat kandidaatti- ja maisterivaiheen opintosi muodostavat. Kokonaiskuvaan vaikuttavat myös esimerkiksi työharjoittelu ja työkokemus, opintojen osana tehdyt projektit, luottamus- ja harrastustoiminta, yms.  Pidä mielessä, että yliopisto-opintojasi pystyt tarvittaessa täydentämään myös työelämästä käsin.