Opinnot ja opetus

Opinnot ja opetus kieli- ja viestintätieteiden laitoksessa

Opetussuunnitelmat ja opetusohjelmat

Oppiaineiden/tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat (OPS) eli mitä sinun pitää opinnoissasi tehdä sekä
o
petusohjelmat eli miten opetusta järjestetään.

Sivuaineopiskelijoiden opetussuunnitelmat ja opetusohjelmat löytyvät omalta sivultaan.

Kielten opiskelijoiden suuntautumisvaihtoehdot

Monialainen kieliasiantuntija vai kielen oppimisen ja opettamisen asiantuntija? Tietoa suuntautumisvaihtoehdoista kieliaineiden opiskelijoille.