08.05.2017

III Opintojen suunnittelu - Mistä tutkinto koostuu?

Lue lisää opettajan kelpoisuudesta


Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi aikovilla maisterintutkinto koostuu suomen kielen ja pedagogisten opintojen lisäksi kirjallisuuden ja puheviestinnän opinnoista. Vieraiden kielten opettajaksi aikovilla tutkinnossa on myös jokin valinnainen sivuaine, esimerkiksi toinen kieliaine tai jokin muu opetettava aine.

Muihin alan tehtäviin suuntautuvat voivat hyötyä esimerkiksi informaatioteknologian tiedekunnan tai kauppakorkeakoulun sivuainetarjonnasta.  Jyväskylän yliopistossa on tarjolla yli sata sivuainetta, joista osaan ei tarvitse hakea opinto-oikeutta. Sivuaineen valinnassa ja hakemisessa auttavat kielten laitoksen opinto-ohjausta antavat henkilöt.

Lue lisää sivuaineista