Missä monialaisia kieliasiantuntijoita tarvitaan?

Monialaiset kieliasiantuntijat työskentelevät kielen, kulttuurin ja viestinnän ammattiosaamista vaativissa tehtävissä mm. yrityksissä, yliopistoissa ja ministeröissä. Heistä voi tulla esimerkiksi kielikonsultteja, sisällöntuottajia, tutkijoita tai tiedottajia.

Kieliasiantuntijoiden sijoittuminen työelämään

Monialaiset kieliasiantuntijat toimivat varsin vaihtelevissa ja monipuolisissa työtehtävissä Suomessa ja ulkomailla. Oman ammatin etsimisen haasteena onkin valinnan vaikeus!

Monialaisia kieliasiantuntijoita työskentelee paljon tiedotus- ja viestintätehtävissä mm.birdybluesuora.jpg
tiedottajina ja toimittajina. Samoin heitä työskentelee runsaasti kansainvälisten asioiden suunnittelu- ja kehittämistehtävissä esimerkiksi kv-suunnittelijoina ja koordinaattoreina. Sisällöntuotanto eli monenlaisten ja monikielisten tekstien tuottaminen (esim. verkkosivuille, televisioon ja lehtiin) sekä tapahtuma- ja elämystuotanto ovat myös hyvin mahdollisia aloja. Myynti- ja markkinointitehtävissä puolestaan työskentelee erityisesti niitä, joilla on ollut taloustieteen sivuaineopintoja.

Muita mahdollisia tehtäväaloja ovat mm. monikulttuurisuus- ja maahanmuuttotyö järjestöissä ja opistoissa, kieli- ja kansainvälistymispalvelut esimerkiksi yrityksissä sekä henkilöstöhallinnon tehtävät.

Tutustu erilaisiin työelämäsivustoihin: käy katsomassa oman pääaineesi aloja ja ammattinimikkeitä Töissä.fi-sivustolta ja tutustu tarjolla oleviin opinnäytetyö-, harjoittelu- ja työpaikkoihin Jyväskylän yliopiston työelämäpalveluiden portaalissa.

Tutustu myös kieliasiantuntijoiden ammattitarinoihin ja kielten maistereiden alumnitarinoihin


Lähteet: Kieliasiantuntijaopintojen kehitystyö 2013, TE-palveluiden Ammattinetti-sivusto (http://www.ammattinetti.fi/), valtakunnalinen Töissä.fi-sivusto (http://toissa.fi/).