16.10.2015

Mitä ovat monialaiset kieliasiantuntijat?

Monialaiset kieliasiantuntijat ovat kielten ja kulttuurien sekä diskurssitaitojen moniosaajia, jotka osaavat analysoida ja hyödyntää erilaisia kielenkäytön ja viestinnän tapoja ja välineitä. Monialaiset kieliasiantuntijat soveltavat tietoja eri aloilta, vaihtavat sujuvasti kielestä ja tekstilajista toiseen sekä verkostoituvat ennakkoluulottomasti – koska kieliasiantuntijuus syntyy juuri rajoja ylittämällä.

Monialaiset kieliasiantuntijat ovat kielten ja kulttuurien moniosaajia, joille kieli on sekä työväline että yhteiskunnallisesti tarkasteltava resurssi. He tietävät, mikä merkitys on esimerkiksi monikielisyydellä, sosiaalisella medialla sekä tyylin ja tekstilajin valinnoilla. He myös soveltavat näitä tietoja vaivattomasti työelämässä. Toisin sanoen heillä on hyvät diskurssitaidot.

Monialaisilla kieliasiantuntijoilla on teksti- ja diskurssitaitojen lisäksi osaamista muilta aloilta (kuten talous- tai yhteiskuntatieteistä), koska työelämässä tarvitaan yhä enemmän moniosaajia. Siksi sivuainevalinnat ovat monialaisille kieliasiantuntijoille erityisen tärkeitä. Kieliasiantuntijoilla on tietoa ja taitoja eri aloilta, joten he osaavat tarkastella ongelmia eri näkökulmista ja tarttua haasteisiin monialaisuuttaan tehokkaasti hyödyntäen.

Monialaiset kieliasiantuntijat ovat oppineet vastaamaan muuttuvan maailman haasteisiin, ja projektiluonteinen työskentely on heille tuttua. He osaavat joustavasti työskennellä monikielisissä ja monikulttuurisissa ympäristöissä kansainvälisesti verkostoituen.

Miten monialainen kieliasiantuntija työllistyy?