04.03.2015

Järjestökoordinaattori ( Naisjärjestöt yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry)

Naisjärjestöt yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry on yhteiskunnallinen järjestö, johon kuuluvat eduskunnassa edustettuina olevien puolueiden naisjärjestöt sekä kolme puoluepoliittisesti sitoutumatonta järjestöä. NYTKIS saa toimintaansa valtionapua ja työskentelee sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttamiseksi.

NYTKIS etsii vakinaiseen työsuhteeseen

JÄRJESTÖKOORDINAATTORIA

Tehtävän täytössä edellytetään hakijalta korkeakoulututkintoa, hankehallinto-osaamista, tiedotusosaamista sekä naisjärjestöjen toimintakentän ja poliittisen kentän hyvää tuntemusta. Lisäksi edellytetään kokemusta tapahtumien järjestämisestä, sukupuolen- tai naistutkimuksen opintoja sekä aiemmissa työtehtävissä osoitettua itsenäistä työotetta. Pääasiallinen työkieli on suomi. Lisäksi tehtävässä tarvitaan ruotsin ja englannin kielen taitoa. Eduksi katsotaan ylempi korkeakoulututkinto, kokemus tasa-arvotyöstä ja kokemus seminaarien tai konferenssien järjestämisestä. Myös kokemus kan! sainvälisestä yhteistyöstä sekä muu kielitaito katsotaan eduksi.

Järjestökoordinaattorin työtehtäviin kuuluu tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen, yhteydenpito alueellisiin NYTKIS-toimikuntiin ja yhteistyökumppaneihin kotimaassa ja ulkomailla, lausuntojen ja kannanottojen valmistelu, kokousten valmistelu, tiedotus (ml. verkkoviestintä) ja markkinointi sekä muita NYTKISin perustoimintaan liittyviä tehtäviä. Työhön kuuluu jonkin verran matkustamista.

Viikkotuntimäärä on 37, 5 h/ viikko. Kuukausipalkka on 2600 e/ kk sekä lounasseteli- ja virikesetelietu. Työpaikka sijaitsee Helsingin keskustassa Bulevardilla. Työ alkaa loka-marraskuussa 2013.

=====================================================
Työpaikan katuosoite: Bulevardi 11 A 1, Helsinki
Työn kesto: vakinainen työsuhde
Palkkaus: 2600 e/ kk + lounas- ja virikesetelietu

=====================================================
Työnantaja: Naisjärjestöt yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry

WWW-osoite:

=====================================================
Viimeinen hakupäivä: 16.8.2013
Ilmoitus nro: 54911