04.03.2015

Järjestösihteeri/organisationssekreterare (Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto)

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry etsii palvelukseensa

JÄRJESTÖSIHTEERIÄ (OPINTOVAPAAN SIJAISUUS)

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto (PNN) on poliittisesti sitoutumaton Suomen nuorison ja nuorisojärjestöjen pohjoismaisen yhteistyön keskusjärjestö. Liitolla on jäseninään 26 valtakunnallista nuorisojärjestöä ja 11 paikallisosastoa. Henkilöjäseniä on noin 3800. Liitto toimii aktiivisessa yhteistyössä pohjoismaisten sisarjärjestöjensä kanssa Föreningarna Nordens Ungdomsförbund -yhteistyöverkoston kautta. Liitto hallinnoi myös Nuorten Pohjoismaiden neuvoston sihteeristöä ja Nordjobb-liikkuvuusohjelmaa Suomessa.

Järjestösihteerin työtehtäviin kuuluvat mm. liiton tapahtumien ja kurssien suunnittelu ja toteuttaminen, maksuliikenne, paikallisosastojen yhteyshenkilönä toimiminen ja liiton tiedotuksesta sekä jäsenpalvelusta vastaaminen.

Arvostamme

-vastuunottoa, innostunutta asennetta ja oma-aloitteisuutta
-kokemusta sidosryhmä- ja verkkoviestinnästä, toimitustyöstä sekä mar! kkinoinnista
-järjestö- ja nuorisotyön tuntemusta
-molempien kotimaisten kielten sujuvaa suullista ja kirjallista taitoa, arvostamme myös
muiden skandinaavisten kielten ymmärrystä
-valmiutta työmatkoihin Suomessa ja muualla Pohjolassa sekä työskentelyyn iltaisin ja
viikonloppuisin
-soveltuvaa tutkintoa
-järjestökentän tuntemusta

Tarjoamme

-haastavat ja monipuoliset työtehtävät
-näköalapaikan pohjoismaiseen yhteistyöhön, kieliin ja kulttuuriin
-hyvät työsuhde-edut ja joustavat työajat

Järjestösihteerin paikka täytetään 16.9.2013 lukien tai sopimuksen mukaan. Työsuhde on kokoaikainen ja määräaikainen ajalla 16.9.2013 – 31.8.2015 (opintovapaan sijaisuus). Hakemukset ansioluetteloineen ja palkkatoiveineen (pdf-muodossa, yhdessä tiedostossa) pyydetään toimittamaan 18.8.2013 klo 16.00 mennessä  Osa hakijoista kutsutaan työvaliokunnan haastatteluun viikolla 35, ja PNN:n hallitus valitsee järjestö! sihteerin 2.9.2013 klo 17 jälkeen. 

Lisätietoa Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton toiminnasta löydät osoitteesta www.pnn.fi tai facebook.com/pnnpnu

---------------------------------------------------------------------------------------

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund söker en

ORGANISATIONSSEKRETERARE (VIKARIE PGA. STUDIELEDIGHET)

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund (PNU) är ett politiskt obundet ungdomsförbund vars syfte är att främja det nordiska ungdomssamarbetet och kontakterna mellan nordiska ungdomar. Förbundet har 26 riksomfattande ungdomsorganisationer som medlemsorganisationer och 11 lokalavdelningar samt dryga 3800 personmedlemmar. PNU samarbetar aktivt med sina nordiska systerorganisationer genom Föreningarna Nordens Ungdomsförbunds samarbetsnätverk. Förbundet administrerar Nordjobb-utbytesprogrammet i Finland samt ansvarar för Ungdomens Nordiska Råds (UNR) sekretariat.

Till organisationssekreterarens up! pgifter hör bl.a. planering av och förverkligande av förbundets evenemang och kurser, förbundets betalningstrafik, fungerande som kontaktperson för lokalavdelningar och ansvar för informationsverksamhet och medlemsärenden.

Vi söker dig som

-är ansvarsfull, engagerad och initiativrik
-har erfarenhet av kommunikation
-har erfarenhet av marknadsföring och redaktionellt arbete
-känner till organisations- och ungdomsarbete
-kan flytande finska och svenska, vi uppskattar också förståelse av andra nordiska språk
-är beredd att göra arbetsresor i Finland och i övriga Norden samt kvälls- och helgarbete
-har en lämplig examen
-är bekant med organisationsvärlden

Vi erbjuder

-intressanta och mångsidiga arbetsuppgifter
-en utsiktsplats till nordiskt samarbete
-goda tjänsteförmåner och flexibla arbetstider

Tjänsten tillsätts från och med 16.9.2013 eller enligt överenskommelse. Anställningen är heltid och tidsbegränsad på grund av studieledigh! et (16.9.2013 – 31.8.2015). Skicka din fritt formulerade ansök! an med l öneanspråk och CV (i pdf format, allt i samma fil) senast söndagen den 18 augusti 2013 kl.16:00. Arbetsutskottet intervjuar lämpliga sökande under vecka 35 och PNU:s styrelse väljer den nya organisationssekreteraren den 2 september 2013 efter kl. 17.Mer information om PNU:s verksamhet finns på www.pnu.fi eller facebook.com/pnnpnu

=====================================================
Työpaikan katuosoite: Fredrikinkatu 61 A 11, 00100 Helsinki
Työn kesto: 16.9.2013 - 31.8.2015
Palkkaus:

=====================================================
Työnantaja: Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto / Pohjola-Nordens Ungdomsförbund

WWW-osoite: http://www.pnn.fi

=====================================================
Viimeinen hakupäivä: 18.08.2013
Ilmoitus nro: 55197