04.03.2015

Kehitysyhteistyökoordinaattorin sijainen (Suomen ylioppilaskuntien liitto )

Hakuilmoitus 10.2.2014

15 jäsenjärjestöä ja 135 000 opiskelijaa edustava Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry on maan suurin yliopisto-opiskelijoiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö ja se hakee palvelukseensa

OSA-AIKAISTA KEHITYSYHTEISTYÖKOORDINAATTORIN SIJAISTA

alkaen 3.3.2014 tai sopimuksen mukaan noin vuoden kestävään määräaikaiseen työsuhteeseen. Perehtyminen tehtävään järjestetään maaliskuun kahden ensimmäisen viikon aikana sovitusti.

SYL:lla on kehitysyhteistyöhankkeet Mosambikissa ja Mongoliassa sekä kehityskasvatushanke (kehitysyhteistyöviikko) Suomessa. Keväällä 2014 uusia hankkeita haetaan Mongoliaan ja Guatemalaan. Koordinaattorin pääasiallisena tehtävänä on näiden hankkeiden hallinnointi, joka sisältää mm. hankkeiden suunnittelun, budjetoinnin, seurannan, vapaaehtoistyön koordinoinnin, säännöllistä yhteydenpitoa kohdemaihin sekä rahoituksen haun ja raportoinnin ulkoasiainministeriölle.

Tehtävään valittavalta henkilöltä edel! lytetään valmiutta oma-aloitteiseen ja itsenäiseen työskentelyyn sekä hyviä suullisen ja kirjallisen ilmaisun taitoja. Englannin ja espanjan kielen hyvä hallinta on työssä välttämätöntä. Kehitysyhteistyökoordinaattorilta toivotaan kehitysyhteistyön hankehallinnon työkalujen tuntemusta sekä kokemusta kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhankkeiden hallinnoinnista. Järjestö- ja ylioppilaskuntatoiminnan tuntemus katsotaan eduksi.

Viikoittainen työaika tehtävässä on 25 tuntia. Hankkeiden aikataulujen takia erityisen kiireistä aikaa on kevät ja alkusyksy. Tehtävästä maksettava palkka riippuu käynnissä olevien projektien määrästä ja niiden rahoituksesta. Tällä hetkellä tehtävästä maksettava palkka on 1950 euroa kuukaudessa mahdollisine kokemusvuosilisineen.

Hallitukselle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava Suomen ylioppilaskuntien liittoon (Lapinrinne 2, 00180 HKI) tai sähköpostitse osoitteeseen hakemukset@syl.fi to 20.2.2014 klo 12.00 mennessä. Haast! attelut järjestetään viikolla 9 Helsingissä.

Tehtävään! sovelle taan neljän kuukauden koeaikaa.

SYL korostaa toiminnassaan moniarvoisuutta ja ihmisten tasavertaisia mahdollisuuksia. Toivomme tehtävään eritaustaisia sekä mies- että naispuolisia hakijoita.


Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry
Lapinrinne 2
00180 Helsinki

www.facebook.com/SYL.FIN
www.twitter.com/SYL_FIN
www.syl.fi

=====================================================
Työpaikan katuosoite: Lapinrinne 2 00180 Helsinki
Työn kesto: Noin 1 vuosi
Palkkaus: 25 h / vko, 1950 €/kk + lisäksi mahdolliset kokemus- ja koulutuslisät

=====================================================
Työnantaja: Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL)
Yhteyshenkilö: Pääsihteeri Juha Töyrylä
Osoite: Lapinrinne 2, 00180 Helsinki
Puhelinnumero: 041 515 2229
Sähköpostiosoite: juha.toyryla@syl.fi
WWW-osoite: http://www.syl.fi

=====================================================
Viimeinen hakupäivä: 20.02.2014 klo 12.00
Ilmoitus nro: 58728